Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2010

BTH-doktorand disputerar om simulationsträning i 3d-miljö

Den 10 november disputerar Charlotte Sennersten på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, med sin avhandling ”Model-based Simulation Training supporting Military Operational Processes”. Studien som ingår i denna avhandling följer officerare som skall tränas för uppdrag i International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan.

Avhandlingen tar upp simulationsträning för att träna som team i en 3-dimensionell, digital miljö med respektive roller på hemmaplan för att mentalt kunna förbereda sig för internationella insatser och få en igenkänning av miljö, landskap, fordon och materiel på förhand. Avhandlingen tar också upp hur en redan existerande kognitionsmodell som kallas BDI (Belief, Desire and Intention) kan utvecklas och visar på hur olika slags beslutslängder kan behöva olika slags stöd i form av apparatur och metod för ett team.

I ett tidigt skede av arbetet med avhandlingen kopplades en av försvarets simulationsmotorer (HiFi) ihop med en eyetracker för att kunna logga objekt i realtid i en digital 3d-miljö. Konceptet kan utvecklas till att även omfatta indata som till exempel tal, hjärtfrekvens och svettning (Galvanic Skin Response, GSR) i varje enskild simulationsuppdatering. Indata kan även påverka inlärningsupplägget genom att ge olika slags feedback och därmed medvetengöra interaktionsbeteenden med till exempel lokalbefolkning, kollegor i teamet och fordon.
Inlärningsmiljöerna som tas upp i avhandlingen kan även användas för träning av till exempel personal på sjukhus, inom medicin, patienter såsom terapi eller flyg.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Tid: 10 November kl. 13:15
Plats: sal J1650, BTH, campus Gräsvik, Karlskrona
För mer information kontakta Charlotte Sennersten på telefon 0455-38 59 36.
Se även www.bth.se  
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.
Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.
Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.
Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna på www.bth.se [Ref 2]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera