Tema

Därför skyddar choklad mot hjärtsjukdom

Kakao har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar, det har flera studier visat. Orsaken har nu klarlagts av forskare vid Linköpings universitet. När en grupp försökspersoner fick mumsa i sig en ordentlig bit mörk choklad hämmades ett enzym i kroppen som bidrar till att höja blodtrycket.

Kakao har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar, det har flera studier visat. Orsaken har nu klarlagts av forskare vid Linköpings universitet. När en grupp försökspersoner fick mumsa i sig en ordentlig bit mörk choklad hämmades ett enzym i kroppen som bidrar till att höja blodtrycket.

Bakom studien vars resultat nu publiceras i tidskriften Journal of Cardiovascular Pharmacology står en grupp läkemedelsforskare under ledning av Ingrid Persson.

– Vi har tidigare visat att grönt te hämmar enzymet ACE, som är involverat i kroppens vätskebalans och blodtrycksreglering. Nu ville vi undersöka effekten av kakao eftersom de aktiva substanserna katechiner och procyanidiner är besläktade, säger Ingrid Persson.

Fick inte dricka kaffe på två veckor
Forskarna rekryterade 16 friska frivilliga försökspersoner till studien. De var rök- och snusfria och fick under två veckor inte äta några läkemedel. De två sista dygnen fick de heller inte äta choklad eller något som innehåller liknande ämnen, däribland många sorters bär och frukter och inte heller dricka kaffe, te eller vin.

Vid studietillfället fick alla i gruppen – tio män och sex kvinnor mellan 20 och 45 år – äta 75 gram mörk sockerfri choklad med en kakaohalt på 72 procent. För att analysera vad som hände med enzymet ACE togs blodprover i förväg och sedan en halvtimme, en timme och tre timmar efteråt.

I de prover som togs efter tre timmar påvisades en signifikant hämning av ACE-aktiviteten. Medelvärdet var 18 procent lägre aktivitet än före kakaodosen, fullt jämförbart med effekten av läkemedel som hämmar ACE och som används som förstahandsbehandling av högt blodtryck.

Livsstilsförändringar fungerar
När enzymets aktivitet avtar sjunker blodtrycket på sikt. Någon sådan effekt sågs som väntat inte hos försökspersonerna. För att påvisa detta krävs att studien pågår en längre tid.

Trots att Ingrid Persson är läkemedelsforskare är det inte i första hand nya läkemedel som är målet med hennes studier.

– Våra resultat tyder på att livsstilsförändringar med hjälp av livsmedel som innehåller höga halter av katechiner och procyaninider förebygger hjärt- och kärlsjukdom, säger hon.

Artikel:
Effects of cocoa extract and dark chocolate on angiotensin-converting enzyme and nitric oxide in human endiothelial cells and healthy volunteers av Ingrid A-L. Persson, Karin Persson, Staffan Hägg och Rolf G.G. Andersson. 

Därför skyddar choklad mot hjärtsjukdom

 lästid ~ 2 min