Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2010

Otillfredsställande matrutiner kring personer med utvecklingsstörning

Personer med utvecklingsstörning får inte tillräckligt med stöd kring matlagning och måltider. Det framgår i en ny avhandling från Uppsala universitet. Den studie avhandlingen baserar sig på visar att bara en fjärdedel av deltagarna får i sig tillfredsställande nivåer av vitaminer och mineraler. Många var också missnöjda med hur måltiderna intogs.

Syftet med studien som ligger till grund för avhandlingen är att undersöka matrelaterat arbete som inhandling av matvaror och matlagning samt matvanor. Det utifrån att de flesta med utvecklingsstörning i dag bor i egna bostäder inom en gruppbostad eller i servicelägenhet där maten ska lagas i hemmet.

I studien deltog 32 personer varav 14 kvinnor och 18 män. Hälften av personerna i studien var överviktiga. De flesta åt för lite frukt och grönt vilket ledde till att de fick i sig för lite fibrer. Det var också vanligt att deltagarna fick i sig så pass lite vitaminer och mineraler att det kan innebära hälsorisker. Lägst intag av fibrer, vitaminer och mineraler fanns bland de personer som var normal- eller underviktiga.

Förutom svårigheter med kostens näringsmässiga sammansättning visade studien också på problem med hur måltiderna intogs. Det var svårt att erbjuda tillfredsställande måltidssituationer. Många av deltagarna som åt ensamma hade hellre ätit tillsammans med andra. Samtidigt erbjöds personer med stort behov av stöd sällan möjligheten att få äta enskilt.

Päivi Adolfsson vid institutionen för kostvetenskap är den som ansvarar för studien. Hon anser att det är otillfredsställande att deltagarnas individuella behov inte var det som i första hand tillgodosågs vid måltiderna. Detta eftersom matens innehåll och måltidernas utformning spelar en viktig roll för en god hälsa. Därför menar Päivi Adolfsson att det behövs en ökad förståelse för matens betydelse för hälsan både hos personer med utvecklingsstörning och hos den personal som arbetar med dem.

Disputationen äger rum den 12 november på BMC sal C8:305.
För mer information kontakta Päivi Adolfsson, doktorand vid institutionen för kostvetenskap
Telefon: 018-471 2395 eller E-post: paivi.adolfsson@ikv.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera