Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2010

Insekter lär sig välja rätt partner

Forskare från Lunds universitet har visat att jungfrusländor väljer sin partner genom inlärning. Partnervalet sker alltså inte bara via ett ärftligt och medfött beteende, vilket man skulle kunna tro när det gäller så små djur.– Det är fascinerande att även små insekter faktiskt kan lära sig saker, säger professor Erik Svensson på Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Erik Svensson och hans forskarkollegor vid Lunds universitet har undersökt två olika arter av jungfrusländor. Forskarna har studerat hur det går till när honorna väljer hannar att para sig med. Det enda som skiljer de båda arterna åt vad gäller utseendet är mängden svart färg på hannarnas vingar. För honorna gäller det alltså att hålla koll på vingfärgen om de ska para sig med hannar av rätt art.

– Om en hona parar sig med en hanne av fel art så kastar hon bort sina ägg, eftersom parningar mellan arter leder till få avkommor, säger Erik Svensson.

Forskarna har studerat jungfrusländornas parningsbeteenden på flera platser i Sydsverige, bland annat längs Klingavälsån och Höje å i Skåne. På några av platserna lever de bägge arterna tillsammans. Där avvisar honorna den andra artens hannar. Men på några platser förekommer enbart den ena arten. Där visade honorna ett väldigt intresse för den andra artens hannar när dessa presenterades för honorna i ett fältexperiment. Honorna på dessa platser förstod uppenbarligen inte att det var hannar av fel art när de mötte dem för första gången.

– Det intressanta är att honorna på de olika platserna beter sig så väldigt olika fastän platserna inte ligger långt från varandra, säger Erik Svensson.

Om valet av partner vore enbart en genetiskt nedärvd instinkt borde skillnaderna mellan platserna inte vara så dramatiska, eftersom spridning och genflöde borde sudda ut sådana starka skillnader i parningsbeteenden. Detta motiverade forskarna att utföra ytterligare fältexperiment för att studera om unga och oerfarna honor lär sig känna igen hannarna av sin egen art. Nykläckta och sexuellt oerfarna jungfrusländehonor fångades in och hölls isolerade i burar utan kontakt med hannar. När dessa honor sedan fick träffa hannar av bägge arterna visade honorna likartat intresse för bägge arternas hannar. I nästa experiment hölls nykläckta honor återigen isolerade i bur men fick nu titta en stund på hannar av sin egen art, dock utan fysisk kontakt. När dessa honor sedan utsattes för fysisk kontakt med hannarna utvecklade de ett förstärkt intresse för den egna arten och minskade sitt intresse för den andra arten.

– Våra experiment visar klart och tydligt att partnervalet är inlärt och inte enbart medfött. Men mekanismerna för inlärningen och vad exakt som händer under den här korta inlärningstiden på bara några timmar förstår vi inte ännu, säger Erik Svensson. Vi planerar ytterligare experiment i framtiden för att undersöka dessa inlärningsmekanismer.

Fotnot. De undersökta arterna är blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens) samt blå jungfruslända (Calopteryx virgo).

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Erik Svensson, professor i zooekologi, Lunds universitet
Tel 046-2223819 eller 0705-970403
Erik.Svensson@zooekol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera