Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2010

Stamcellsterapi – framtida behandling mot ländryggsmärta?

Smärta i ländryggen är vanligt och kan bero på diskdegeneration mellan ryggkotorna. Behandling med stamceller mot tillståndet kan vara ett framtida alternativ till dagens kirurgiska ingrepp. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I en degenerativ ryggdisk (broskskiva) fungerar diskcellerna inte längre normalt. Det medför en uttorkning av disken och därmed försämrad funktion som kan ge upphov till smärta i ländryggen.
– Broskvävnad anses ha liten eller ingen läkningsförmåga och kunskapen om hur celldelningen sker i ryggdiskar är begränsad, säger forskaren Helena Barreto-Henriksson på institutionen för kliniska vetenskaper och institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen har forskarna studerat hur cellerna delar sig i ryggdisken och vilken möjlighet det finns att påverka diskdegeneration genom celltransplantation. I djurstudier och i studier av diskar som tagits ut i samband med operation på människor har områden med närvaro av celler med stamcellsegenskaper i ryggdiskens utkant identifierats. Troligtvis bidrar cellerna till ny celltillväxt och ger upphov till en viss grad av självläkning av disken.

Vidare undersöktes möjligheten till att transplantera celler till en disk genom injektion av humana stamceller till skadade ryggdiskar i en djurmodell.
– Vid avbildning med magnetkameraundersökning fann vi att de transplanterade cellerna överlevde, att stamcellerna mognade ut till celler med funktion som liknar diskceller och det blev en viss läkningseffekt av disken, uppger Helena Barreto-Henriksson.

Resultaten uppmuntrar till fler studier om det går att återställa eller stoppa upp degeneration av en ryggdisk med biologiska behandlingsalternativ. Antingen kan man tänka sig att stimulera befintliga lokala stamceller eller att utveckla metoder för celltransplantation på patienter, och där använda patientens egna stamceller från benmärgen.
– Fördelarna med en sådan behandling jämfört med dagens kirurgiska behandlingsformer är att det skulle innebära ett betydligt mindre och enklare ingrepp för patienten, konstaterar Helena Barreto Henriksson.

FAKTA DISKDEGENERATION
Det är en förändring i ryggdiskar (broskskivorna) mellan ryggkotorna som innebär att de riskerar att bli för tunna.  Åkomman är vanligt hos äldre och kan medföra kotförskjutning och bidra till förträngning av ryggmärgskanalen, så kallad spinal stenos, men kan även uppstå hos yngre – och medelålders individer och anses då vara en betydande bakomliggande orsak till svår och långvarig ryggsmärta.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, samarbetsprojekt mellan avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, och avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, institutionen för biomedicin.

Avhandlingens titel: Intervertebral disc regeneration. Studies on stem cell niches and cell transplantation

Avhandlingen försvaras den 26 november klockan 9:00 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hjärtats aula, Blå stråket 5.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Helena Barreto Henriksson, doktorand på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin, telefon, 031-342 77 07, e-post: helena.barreto.henriksson@gu.se

Handledare:
Helena Brisby, docent vid Sahlgrenska akademin telefon 031-342 8239, e-post helena.brisby@vgregion.se
Anders Lindahl, professor vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-342 40 89, e-post anders.lindahl@clinchem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera