Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2010

Kommunikation är grunden för utbildning

I debatten om skolan diskuteras kunskap och ordning, men också betydelsen av att väcka motivation. Pedagogikforskaren Ninni Wahlström vid Örebro universitet skriver i en artikel publicerad i Journal of Curriculum Studies om ett annat sätt att tänka kring lärande. Hon sätter kommunikationen i klassrummet i fokus.

– Kommunikation är basen för utbildning. Därför kan vi inte bara fokusera på dialogen mellan läraren och eleven utan måste inkludera relationer och konversationer mellan eleverna, säger Ninni Wahlström.

I debatten runt hur skolan förlorat sin auktoritet och hur skolresultaten ska förbättras diskuterar man traditionella värden som kopplas till kunskap och ordning, men också mer framåtsyftande alternativ som förespråkar engagerad och elevnära undervisning för att väcka motivation.

Men enligt Ninni Wahlström är inte elevernas inlärning enbart beroende av inre motivation. Lärandet påverkas också av respekt för och interaktion med lärare och skolkamrater. Lärande förutsätter att människor får möjlighet att mötas tillsammans i olika grupperingar för att bearbeta olika frågeställningar som är av vikt för dem.

– Man ska inte glömma bort att skolan har en central roll när man utgår från människors behov av möten, relationer och kommunikation, eftersom man får en gemensam arena där man träffas och diskuterar. Skolan ger elever med olika bakgrund, språk och identiteter en gemensam utgångspunkt, utifrån vilken man kan diskutera.

– För att det ska vara möjligt att förstå vad en annan människa säger så måste jag utgå från att vi lever i samma värld samtidigt och därför har möjlighet att tänka på samma saker. Det betyder inte att vi behöver tänka lika, men för att kunna avgöra om vi gör det eller inte så måste vi åtminstone ha förmåga att reflektera över samma påstående, säger Ninni Wahlström.

Skolans mål måste vara att utveckla var och ens fulla potential. Skolan måste lära ut så mycket mer än fakta – det handlar om att delta i och låta sig påverkas av samtal om de konsekvenser som dessa fakta leder till. Nyckel till engagemang och lärande finns i kommunikationen.

– Kommunikation är grunden för all utbildning och central för lärandets demokratiska aspekt – utbildning som en utveckling av människans relation till andra människor, miljö och samhälle.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Ninni Wahlström: 070- 541 41 20, ninni.wahlstrom@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera