Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2010

Ny rapport: EU utnyttjar inte alla fredsmöjligheter

På senare år har EU och dess medlemsstater ökat sitt deltagande i krig, men inte i fredsinsatser. Det framgår av en ny rapport från konfliktdataprogrammet UCDP vid Uppsala universitet. Forskarna konstaterar att EU som fredsprojekt borde ha mer att ge och föreslår en ny doktrin för fredsbyggande.

Den nya rapporten visar att 25 av EU:s 27 medlemsstater aktivt stöder en sida i Afghanistankonflikten, utan att EU har någon självständig fredskapande roll. EU deltar samtidigt bara som en av flera medlare i tre av världens 36 pågående väpnade konflikter.

–    EU lever inte upp till sin självbild som ett fredsprojekt. Det finns en potential som inte utnyttjas. Medlemsstaternas militära engagemang riskerar att minska utrymmet för andra metoder för konflikthantering, säger Emma Johansson, doktorand i fredsforskning och huvudredaktör för rapporten.

Rapporten “A New Start for EU Peacemaking?” har utarbetats av en grupp forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Den bygger på information som finns öppet tillgänglig i konfliktdataprogrammets databaser. Forskarna har studerat EU och dess medlemsstater med avseende på militärt och diplomatiskt stöd till krigförande parter, EU:s medlingsinsatser, EU:s särskilda sändebud, EU:s egna fredsoperationer och organisationens arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Ett exempel på att EU inte utnyttjar sina fulla möjligheter är att inga av EU:s fredssändebud har varit kvinnor. Mer än 20 sändebud har utnämnts sedan FN tog beslutet om en ökad roll för kvinnor i fredsprocesser för i dagarna precis 10 år sedan (FN-resolutionen 1325 från oktober 2000).

–    Det är anmärkningsvärt eftersom just Europa har så många välutbildade kvinnor. Först i september i år har en kvinna utsetts till en sådan post, och vi hoppas att detta markerar en ny trend, säger Emma Johansson.

Att EU har många möjligheter att agera framgår av rapportens statistiska analyser. De visar att EU faktiskt varit framgångsrikt i att få slut på krig och bidra till fredsavtal i de få situationer som organisationen engagerat sig i.

–    Märkligt nog tycks det inte ha gjorts någon liknande statistisk studie tidigare, säger doktoranden Joakim Kreutz som ser det som anmärkningsvärt att EU inte följt upp med mer medlingsinsatser.

I rapporten noteras också att Lissabonavtalet, som nu reglerar EU:s arbete, betonar ett ökat fredsengagemang. Forskarnas rekommendation är att detta bör leda till en ny doktrin för EU:s agerande i frågor om fredsbyggande och konfliktlösning.

–    Rapporten ger en tankeväckande sammanställning av EU:s insatser och visar värdet av systematisk datainsamling om krig och fred. Det framgår till exempel tydligt att EU sällan har en ledande roll i insatser där EU ingår och att när EU agerar med fredliga medel i konflikter, så gäller det oftast inte de mest centrala tvistefrågorna, tillägger professor Peter Wallensteen, som leder forskningsprogrammet.

–    En doktrin för fredsbyggande, ökade resurser till fredssändebuden och inte minst en tydligare roll för EU:s nya diplomattjänst skulle kunna ändra på detta förhållande.

För mer information kontakta Emma Johansson på tel: 018-471 76 51, Joakim Kreutz på tel: 018-471 6124  och Peter Wallensteen (i USA, nås efter kl. 15 svensk tid) på mobil: 070-675 2679.
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera