Tema

9.2 miljoner till forskarskola i hem- och konsumentkunskap

En nationell forskarskola i hem- och konsumentkunskap kommer att placeras vid Uppsala universitet. Det står klart efter Vetenskapsrådets besked om årets anslag i utbildningsvetenskap. Ett viktigt erkännande av ämnets betydelse, menar forskarna bakom ansökan.

En nationell forskarskola i hem- och konsumentkunskap kommer att placeras vid Uppsala universitet. Det står klart efter Vetenskapsrådets besked om årets anslag i utbildningsvetenskap. Ett viktigt erkännande av ämnets betydelse, menar forskarna bakom ansökan.

– Vi vet att skolan är en betydelsefull arena för folkhälsoarbete. Inom ämnet hem- och konsumentkunskap ingår allt som kan relateras till lärande om matvanor, och särskilt när det gäller hälsoaspekter.

Idag är forskning inom ämnet mycket begränsad, även i ett internationellt perspektiv. I Sverige finns ett fåtal forskare som har disputerat inom området, och ett fåtal aktiva doktorander. Ämnesdidaktisk forskning inom hem- och konsumentkunskap saknas helt.

Samtliga lärosäten som utbildar lärare i inriktningen hem- och konsumentkunskap finns med i forskarskolan – Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Uppsala universitet är det förvaltande och administrerande organet, och i synnerhet institutionen för kostvetenskap vid samhällsvetenskaplig fakultet. Forskarskolan kommer genom ett fokus på en fördjupad ämnesdidaktik att bidra till en förstärkning av ämnets kunskapsbas och teoretiska utveckling, vilket är en kvalitetsutveckling av ämnet vid Sveriges universitet och utbildningsväsende.

– Även i ett vidare perspektiv kommer forskarskolan att bryta ny mark. Publicering av forskningen i internationella tidskrifter leder till utveckling av ämnet, och förhoppningsvis även till fördjupad kunskap om mat och hälsa i samhället.

För mer information:
Christina Fjellström, professor vid institutionen för kostvetenskap, tel: 018-471 23 69
Docent Ylva Mattsson Sydner, tel: 018-471 23 13, 070-167 91 25

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. http://www.uu.se

9.2 miljoner till forskarskola i hem- och konsumentkunskap

 lästid ~ 1 min