Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2010

Äldre kvinnor trivs som singlar

När sociologerna Lars Evertsson och Charlott Nyman sammanställt svaren från en undersökning av äldre ensamstående kvinnors singelliv ställdes de inför ett förvånande resultat. Till skillnad från vad både tidigare forskning och massmedier påstod var de kvinnor som de intervjuat lyckliga och nöjda med sina liv som singlar.

-De som vi intervjuat var ofta mycket nöjda med sin situation. Och till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro hade flera av dem både lösa förbindelser och älskare, de såg inte heller några samband mellan sin sexualitet och om de lever i en relation eller inte. Framför allt ville de inte gå in i relationer bara för saken skull, säger Lars Evertsson, som tillsammans med Charlott Nyman genomfört studien Intimitet, familj och vardagsliv i nya (sam)levnadsformer, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

I både äldre internationell forskning och i det mediala samtalet har man tidigare ofta talat om en så kallad ”spinster identity”, där äldre ensamstående kvinnor ofta uppfattat sin livssits som problematisk. Det har varit besvärligt att vara singel, kvinnorna har – i den äldre forskningen – ofta tvingats att förklara sig både inför sin omgivning och för sig själva. Men dagens äldre kvinnor, vilket i den här studien varit kvinnor över 50 år, som lever ett singelliv är alltså mer tillfreds.

Vad det beror på har forskarna inte kunnat svara på.

-Det är inte omöjligt att orsaken är den svenska jämställdheten och att den starka position som kvinnor i Sverige i dag har på arbetsmarknaden, får konsekvenser också för hur de äldre kvinnor vi intervjuat upplever hur det är att leva som singlar. Till skillnad från många andra länder har vi i Sverige haft en relativt kort period med hemmafruideal, säger Lars Evertsson. Detta kan innebära att svenska kvinnor har ett större ekonomisk oberoende och en identitet som inte är ensidigt knuten till hem och familj.

Ett sätt att svara på frågan vore naturligtvis att göra en liknande underökning av männens singelliv. Men det har visat sig svårt eftersom män visat sig mindre benägna att berätta om sitt singelliv.
Men det är inte bara en dans på rosor att vara singel.

-Många kvinnor såg singelskapet både som en välsignelse och en förbannelse. Å ena sidan blev man som singel motorn i sitt eget liv och fick bestämma själv vad man skulle göra och när. Å den andra var man också tvingad att bestämma själv, annars riskerade man bli ensam och inaktiv, berättar Lars Evertsson.

Internationellt har resultaten väckt uppmärksamhet och nu planerar Lars Evertsson och Charlott Nyman en gemensam publikation med ett antal brittiska forskare om singelskap bland äldre kvinnor.

Kontaktinformation
Kontakta forskarna på charlott.nyman@soc.umu.se, lars.evertsson@socw.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera