Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2010

Medborgardialog som politisk kosmetika

Demokratiutredningen slog fast att den svenska demokratin behöver ett lyft. Medborgarna måste bli mer aktiva och göras mer delaktiga. Nu har alla kommuner med självaktning infört webbaserad medborgardialog, öppna nämndsammanträden och andra åtgärder för att öka möjligheterna att påverka. Men hur fungerar detta i praktiken? Inte särskilt bra, hävdar medie- och kommunikationsvetaren Marja Åkerström i en ny avhandling från Lunds universitet.

Marja Åkerström har studerat nya former för medborgardialog i två svenska kommuner, Ystad och Sjöbo.

– I båda städerna var entusiasmen stor när man införde fråge- och diskussionspaneler, men i takt med att dialogen uteblev växte missnöjet, berättar Marja Åkerström.

Forumen har idag en kosmetisk funktion där formen är viktigare än innehållet. Politikerna använder tystnaden som maktteknik och medborgarna får vänta alldeles för länge med svar på sina frågor, särskilt när det rör sig om kontroversiella ämnen. I stället för en bra dialog blir politikernas svar ofta högtravande och lite mästrande, menar Marja Åkerström. Dessutom bollas frågorna runt och hänvisningar till sekretesslagen är vanliga.

När Marja Åkerström talar om dialogforum som en kosmetisk funktion, drar hon paralleller till andra tendenser i samhället: den utbredda förekomsten av olika utmärkelser och det ökande antalet utvärderingar. Hon menar att även dessa fenomen har en kosmetisk funktion och att de administreras på bekostnad av den egentliga verksamheten:

– Den som hela tiden tänker på att framställa sig så aptitligt som möjligt har inte tid att agera.
När det gäller samtalen i de olika dialogforumen tycker Marja Åkerström att det är tydligt att politikerna inte känner sig bekväma med att föra en dialog på nätet:

– En del av problemet ligger i att politikerna gärna vill kunna förbereda sig och fila på svaren, säger hon.

Ett annat problem är tidsbristen. Medborgardialog tar tid och 97 procent av alla politiker har ett jobb att sköta vid sidan av politiken. Det finns alltså en klar konflikt mellan öppen dialog och effektiv styrning av kommunen och här är det tydligt att effektiviteten prioriteras på bekostnad av dialogen.

– Alla kommuner bör överväga om de har tid att ta sig an nya dialogforum, menar Marja Åkerström. Har man inte det är det bättre att låta bli, annars är risken stor att man spär på politikerföraktet.

Men vilket sätt ska man då använda sig av om man som medborgare vill kunna påverka ett politiskt beslut?

– De kommunala skrivelserna borde dammas av, säger Marja Åkerström.
De nya dialogforumen har medfört att de gamla kommunikationsvägarna, med kommunala skrivelser, har kommit i skymundan . Skrivelserna ger bra möjligheter till inflytande eftersom de faktiskt är obligatoriska att svara på.

Kontaktinformation
Marja Åkerström disputerar den 22 oktober kl 10.15 i Edens hörsal med avhandlingen Den kosmetiska demokratin.
För information ring 0709-959567 eller maila till marja.akerstrom@kom.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera