Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2010

Att göra ritningar med laser och robot

Forskargruppen i CAD-teknik vid Örebro universitet vill utveckla ett automatiskt GRE-system för okända föremål. GRE står för Geometric Reverse Engineering och det handlar enkelt uttryckt om att göra en avancerad ritning utifrån en färdig produkt. Som en del i det arbetet, doktorerade nyligen Mohamed Rahayem på en avhandling om hur databeräkningarna kan göras snabbare.

Praktiskt går arbetet till så att ett föremål placeras på ett vridbord. Från föremålet samlas data in via en laser-scanner monterad på en industrirobot. Resultatet blir ett stort antal mätpunkter, som efter behandling kan förvandlas till en avancerad digital ritning.

I alla industriella processer handlar det om att jaga tid och i sin avhandling beskriver Mohamed Rahayem ett nytt sätt att hantera de stora datamängder, som blir resultatet när man scannar av ett föremål. Avhandlingen heter “Segmentation and fitting for Geometric Reverse Engineering”. Processing data captured by a laser profile scanner mounted on an industrial robot och har gett honom en doktorsgrad i maskinteknik.

Användbart i industrin
Mohamed Rahayems arbete handlar om att skapa algoritmer till hjälp i beräkningsprocesserna. Att göra ritningar utifrån föremål har stor praktisk användning i olika industriella processer. Det kan handla om att känna igen olika delar i en konstruktion, att skapa delar som ska passa ihop med andra, att skapa ritningar till gamla föremål som ska nytillverkas och så vidare.

– Mitt arbete bidrar till möjligheterna att använda industrirobotar som mätinstrument. Dessutom pekar det fram mot intressanta arbeten i framtiden, säger han.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera