Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2010

Nationell anläggning för bildmedicin till Lund

Vetenskapsrådet har beviljat en ansökan från Lunds universitet och fem andra svenska universitet om en nationell anläggning för ultra-högfälts magnetresonansavbildning (MRI). Utrustningen ger forskarna helt nya möjligheter att studera exempelvis den mänskliga hjärnans uppbyggnad och funktion med hittills oöverträffad bildkvalitet och upplösning.

(PET), har gjort det möjligt för forskare och sjukvårdspersonal att studera biologiska fenomen i kroppen utan att behöva utsätta patienten för någon typ av ingrepp. De senaste åren har metoderna för medicinskavbildning utvecklats enormt snabbt. När det gäller MRI för studier av människa har utvecklingen gått mot användning av kontinuerligt ökande så kallade fältstyrkor som mäts i tesla.
– Högre fältstyrka ger bättre bildkvalitet och högre upplösning. Det ger oss även ökade möjligheter att studera funktioner i den vävnad som avbildas, berättar professor Freddy Ståhlberg.

Vetenskapsrådet har nu beviljat medel för en ultrahögfälts MRI-utrustning på sju tesla. Utrustningen kommer att bli tillgänglig för alla svenska forskare inom detta forskningsfält. Den nya utrustningen kommer att stärka det medicinska bildcentrum, Lund Bioimaging Center, som just nu byggs upp i Lund under ledning av professor Freddy Ståhlberg.

– Med en MRI-utrustning på sju tesla kommer vi att kunna studera exempelvis hjärnan med mycket hög upplösning. Vi kommer att fokusera bland annat på hjärnans degenerativa sjukdomar och cancer, fortsätter Freddy Ståhlberg.

– Det här är ett stort framsteg för Bildcentrum vid Lunds universitet och med detta nytillskott blir centrat en nationell resurs för bildforskning. Jag ser fram emot ett gott samarbete med de övriga lärosätena som ingår i det nationella initiativet, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

Bakom ansökan står sex svenska universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Ansökan har beviljats av Rådet för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Professor Freddy Ståhlberg, 070-688 31 19, Freddy.Stahlberg@med.lu.se

Lund Bioimaging Center
Lund Bioimaging Center (LBIC) ska kunna erbjuda modern och bildgivande teknik för avancerad biomedicinsk forskning som idag inte finns tillgänglig i Sverige.. Centrat skall utgöra en tvärvetenskaplig resurs där forskargrupper nationellt såväl som internationellt skall kunna genomföra sina försök.
Webbplats: http://www.med.lu.se/bioimaging_center

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera