Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2010

Programmering som tagit månader kan nu göras på en kafferast

Forskare på Högskolan Väst i Trollhättan har tagit fram ett program som programmerar rörelserna för robotarna i en så kallad automationscell. Tidigare tog det månader för programmerare att göra detta. Nu kan proceduren gå på en halvtimme.

Utgångspunkten för forskarnas arbete har varit att de höga kostnaderna för programmeringen inte tillåter automatiserad produktion av små serier. För de företag som bara har korta serier är automation inget alternativ. Och många företag som tillverkar långa serier skulle egentligen vilja göra kortare. Med dagens föränderliga marknader behöver man variera och ställa om produktionen snabbt. Det nya programmet, P-SOP, gör detta möjligt.

En automationscell kan till exempel ha några maskiner för skärande bearbetning, stationer för svetsning, mätning, tvättning, inspektion och några robotar. Olika produkter ska till olika stationer, var och en i sin egen ordningsföljd. I mitten finns ofta en robot som flyttar dem mellan olika stationer och olika produkters vägar korsas. Den som programmerar styrsystemet för automationscellen måste förutse precis allt som kan hända i det här flödet, vilket i praktiken är oerhört svårt. Oundvikligen uppstår fel i programmet som leder till så kallade dead locks eller oönskade stopp. Till exempel kan en maskin vara upptagen med att borra i en detalj när en robot kommer med en annan detalj som ska in i samma maskin.

– Roboten står och väntar i all oändlighet på att maskinen ska bli ledig och det blir den inte för det är roboten själv som ska göra maskinen ledig, säger Fredrik Danielsson, universitetslektor i mekatronik vid Högskolan Väst.

Väldigt stor del av tiden för programmering går åt till att hitta fel i koden. Att göra ändringar i produktionen är tungrott. Omprogrammering är komplex och tidsödande och leder ofta till nya fel.

Lösningen som Fredrik Danielsson och hans kollegor tagit fram är alltså programmet P-SOP. En person ritar in olika produkters väg genom cellen i P-SOP och sedan gör P-SOP programmeringen. Tidsåtgången för proceduren är minimal i jämförelse med de månader av arbete det handlar om idag. Att P-SOP fungerar har forskarna visat i praktiken. Det här öppnar för en helt ny flexibilitet i automatiserad produktion.

Forskningen utförs på Högskolan Väst i samarbete med Volvo Aero och Chalmers. Den bedrivs inom ramen för EU-projektet Advanced flexible automation cell, FLEXA, med deltagande forskare i hela Europa.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Fredrik Danielsson, 0707-76 21 15, fredrik.danielsson@hv.se

Pressmeddelande lämnat av Charlotta Sjöstedt, 0733-97 50 81, charlotta.sjostedt@hv.se

Läs mer om forskargruppen Produktionsteknik Väst på Högskolan Väst, www.ptw.hv.se.

Läs mer om EU-projektet FLEXA www.flexa-fp7.eu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera