Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2010

Dom kallar oss värstingar – om ungas möten med myndigheter

Unga som är på väg att utveckla en problematisk livsstil kommer att delta i en rad möten med samhällets myndigheter. Vilken kunskap och vilka värden kommuniceras i sådana möten? Vad lär sig de unga om sig själva och vad lär de sig om samhället? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Margareta Stigsdotter Ekberg frågor kring unga i problem utifrån ett pedagogiskt perspektiv där ”det pedagogiska mötet” utgör ett bärande tema.

I avhandlingen får representanter för skola, socialtjänst och polis komma till tals och ge sin syn på åtgärder för unga i problem utifrån några verklighetstrogna vinjetter. Ungdomarna i studien, som samtliga har ett kriminellt förflutet, berättar om sina erfarenheter av möten med samhällets representanter. Det som berättas ligger till grund för en analys av samhällets reaktioner och ungas upplevelser av dessa.

Avhandlingens resultat visar att samhällets representanter framhåller kommunikation, samtal och relationer som viktiga aspekter i mötet med unga. Vad dessa samtal ska innehålla och hur dessa relationer ska se ut finns det emellertid olika uppfattningar kring. Studien visar att samhällsrepresentanterna gör olika tolkningar av samma händelse. För de unga innebär det att de inte kan veta vad de kommer att möta eller vad mötet med samhällets representanter kommer att resultera i. Det blir tydligt att det finns skilda perspektiv på de unga i vinjetterna och de händelser de är involverade i samt hur detta kan hanteras. Detta reser frågor kring bland annat rättssäkerhet och kan kopplas till de ungas berättelser, vilka vittnar om ett minskat förtroende för samhällets myndigheter.

De unga hävdar att samhället utnyttjar sin maktställning och att deras underläge innebär att de inte alltid kan åberopa sina mänskliga rättigheter. Att alla är lika inför lagen är inget som överensstämmer med verkligheten, menar de unga och hävdar att de allt som oftast blir dömda på förhand om de blir misstänkta för ett brott.

Ungdomarna upplever att de blir bemötta som om de har ett sämre människovärde på grund av sitt förflutna. De unga uttrycker en stark önskan om att få bli sedda som de människor de är innerst inne och att de inte ska vara dömda för alltid på grund av sitt tidigare leverne.

I enlighet med avhandlingens relationella ansats efterfrågar de unga delaktighet i beslut som rör deras eget liv. Den kunskap och de erfarenheter som de unga ger uttryck för och som förvärvats genom en rad möten med samhällets myndigheter ligger till grund för en diskussion kring vad ett konstruk-tivt pedagogiskt möte skulle kunna innehålla.

Margareta Stigsdotter Ekberg har en bakgrund som mellanstadielärare och lärarutbildare och är sedan 2004 doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Avhandlingen ”Dom kallar oss värstingar – om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis” försvarades den 22 oktober kl.10.00. 2010 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Fakultetsopponent var professor Inge Johansson, Stockholms universitet

Kontaktinformation
För mer information kontakta Margareta Stigsdotter Ekberg, telefon: 0470-708178 eller e-post: margareta.ekberg@lnu.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Linneus University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera