Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2010

Dansande svanrobot väcker känslor

Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av den professionella dansaren Åsa Unander-Scharin. Den 23-26 september visas svanroboten för första gången upp för allmänheten under Sveriges största bokmässa i Göteborg.

Än så länge har dock Svanrobotens drygt fyra minuter långa dans bara setts av ett fåtal utvalda. Men den har redan gjort stort intryck. Tårfyllda ögon och ord som ”gripande”, ”fascinerande” och ”vackert” är några av reaktionerna.

– Vi vill utforska var gränsen går för vad en robot kan göra, vilka mänskliga uttryck den kan ta sig och hur det påverkar människors upplevelse av roboten när den finns med i konsten och dansen, säger Lars Asplund, professor i datavetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås.

Han forskar inom robotik och har konstruerat den cirka en meter höga dansande svanen med utgångspunkt i en robot som tidigare varit ett examensarbete av robotikstudenten Alexander Larsson. Svanen är byggd av ett så kallat modulsystem och i de vita vingarna, halsen, näbben och fötterna finns totalt 19 olika leder, vilket gör den mycket böjlig.

Idén till den dansande roboten kläcktes gemensamt av Lars Asplund och hans kollega Kerstin Gauffin, som arbetar med teater på Mälardalens högskola.
– Med vår svan visar vi att man kan använda robotar på nya sätt: helt enkelt för att de är vackra och ger publikupplevelser, menar Kerstin Gauffin, som vill se robotar inta teaterscener tillsammans med ”vanliga” skådespelare.

Hon tog kontakt med den professionella dansaren och koreografen Åsa Unander-Scharin, som nu har utformat robotens speciella dans till tonerna av den berömde kompositören Tjajkovskij. Genom att systematiskt utföra varje enskild rörelse för sig – höger vinge upp, halsen ned etcetera – har Unander-Scharin ”lärt” svanroboten sin koreografi då datorn inne i den ”minns” rörelsemönstret och sedan spelar upp det som ett helt dansprogram.

Åsa Unander-Scharin är van att arbeta med scenföreställningar där koreografin samspelar med musik, scenrum och ny teknologi. Hon har även forskat på området och skrivit avhandlingen ”Mänsklig mekanik och besjälade maskiner – om koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse”.

– Jag tycker det är spännande att se hur berörd man kan bli av maskiner, och att få göra koreografin till svanroboten har varit fantastiskt roligt, säger Åsa Unander-Scharin.

Press och andra medier hälsas välkomna till svanrobotens premiär på bokmässan i Göteborg.
Torsdagen den 23 september
Tid: ca 18.00 på Forskartorget B05:72, Mo7491 (direkt i anslutning till debatt och mingel som startar 17.25.)
Söndagen den 26 september
Tid: kl 10.45 i samband med att Lars Asplund håller ett seminarium om robotikforskning på Forskartorget B05:72, Mo7901

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lars Asplund, e-post: lars.asplund@mdh.se, telefon: 021-10 70 36
Kerstin Gauffin, e-post: kerstin.gauffin@mdh.se, telefon: 016-15 32 31
Åsa Unander-Scharin, e-post: brevlada@scenochsinne.a.se, telefon: 070-989 08 01
Läs mer om bokmässan i Göteborg:
http://www.bok-bibliotek.se/sv/
(Program för Forskartorget: http://www.bokbibliotek.se/sv/program/Program2010/?place=Forskartorget)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera