Tema

Skånska elever utforskar Östersjön

I veckan är fyra skånska gymnasieelever på Östersjökryssning med det tyska segelfartyget Lovis. Tillsammans med sexton andra ungdomar deltar de i en internationell science camp med marin inriktning. Östersjökryssningen är ett led i EU-projektet ”South Baltic WebLab” där även Lunds universitet deltar.

Den 11 september gick tjugo gymnasieungdomar från fem länder ombord på segelfartyget Lovis i Greifswald, norra Tyskland, för att under nio dagar prova på livet som marina forskare. Segelfartyget har rustats som inför en forskningsexpedition med sedimenthämtare, håvar och mikroskop. Ombord finns även ett automatiserat undervattensfordon från vilket videobilder från havsbotten kan sändas. Arbetsspråket under resan är engelska – precis som på andra internationella forskningskryssningar.

Ombord på Lovis kommer eleverna – i åldrarna 15-19 år – att lära känna Östersjön på ett helt nytt sätt. Varje dag kommer de att analysera vattenprover med målet att studera hur vattnets salthalt, temperatur och syrehalt påverkar livet i havet. Det gäller allt från svävande små plankton till stora fiskar och bottenlevande växter och djur.

Gymnasieelevernas forskningstur med segelfartyget Lovis är en del av EU-projektet ”South Baltic WebLab”. I projektet deltar Lovisa Zillén, maringeologisk forskare från Lunds universitet, tillsammans med kollegor från marina forskningsinstitutioner i Tyskland, Polen, Litauen och Danmark. Den huvudsakliga inriktningen på projektet är att – tillsammans med dataexperter från universiteten i Rostock och Klaipeda – utveckla datorbaserade laborationer för gymnasieelever. Projektets övergripande mål är att väcka intresse för marina vetenskaper bland ungdomar för att uppmuntra dem att i framtiden arbeta med Östersjöns miljö och geologiska historia. Men eftersom marin forskning inte kan upplevas endast genom datorsimuleringar genomförs även årliga ”science camps” ute på Östersjön.

Sammanlagt sökte 50 ungdomar till årets science camp. De 20 deltagare valdes utifrån egna meriter samt referenser från lärare. Från Sverige deltar gymnasieeleverna Kerstin Bergentz (Lund, gymnasieskolan Spyken), Malte Grantén (Lund, gymnasieskolan Spyken), Orio Johansson (Helsingborg, Tycho Braheskolan) och Emma Lidström (Malmö, Borgarskolan), tillsammans med läraren Andreas Bruhn (Lund, gymnasieskolan Spyken).

Segelturen avslutas den 20 september i Rostock-Warnemunde. Där kommer de unga forskarna att presentera sina resultat på en internationell workshop med temat “Science meets School”, vilken hålls på Leibniz Institute for Baltic Sea Research. Projektet är delfinansierat av EU inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontaktinformation
För mer information om projektet kontakta:
Forskare Dr. Lovisa Zillén, Lunds universitet, Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper. Mobil: 0702 044 890, e-post: Lovisa.Zillen@geol.lu.se
Forskningskommunikatör Pia Romare, Lunds universitet, Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper. Mobil: 0705 610 659, e-post: Pia.Romare@geol.lu.se

För bilder kontakta:
Projektledare Barbara Hentzsch, e-post: barbara.hentzsch@io-warnemuende.de

Skånska elever utforskar Östersjön

 lästid ~ 2 min