Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Överviktiga patienter löper större risk för aspiration vid sövning

Tidigare forskning har fokuserat på lungfunktionen hos överviktiga patienter som ska sövas. Nu visar Örebroforskare att överviktiga dessutom löper större risk att drabbas av aspiration – att matsäcksinnehåll kommer upp i matstrupen och ner i luftvägarna. Det kan leda till att de får en allvarlig form av lunginflammation.

– Det är oerhört viktigt att vi är extra försiktiga och att patienter inte har ätit innan operation, säger Alex de Leon, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Alex de Leons forskning visar att överviktiga har ett lägre tryck i matstrupen generellt och att narkosen minskar trycket ytterligare.

– Narkosen gör att man blir slapp i hela kroppen och då minskar trycket i övre magmunnen. Det gäller alla patienter. Men för överviktiga som har ett lägre tryck från början betyder det att mat lätt kan komma upp, säger Alex de Leon, som skrivit en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet och arbetar som narkosläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

För att minska riskerna för överviktiga i samband med narkosen rekommenderar Alex de Leon att man är noga med att patienten har fastat tillräckligt många timmar före den planerade operationen. Men för många patienter som kommer in akut finns inte den möjligheten.

– Vi har provat hur olika kroppslägen påverkar matstrupen. Om man till exempel tippar sängen så att huvudet hamnar lägre än kroppen så ökar trycket i matstrupen innan man är sövd. Men är patienten redan sövd så ger det ingen effekt på trycket, utan då blir det istället farligt i och med att maten lättare kan komma upp.

Det stora problemet är att kunna föra ner slangen som ska ner i luftstrupen för att patienten ska få luft. När den är på plats är faran över.

– I USA gör man ibland så att man låter vara patienten vara vaken när man för ner slangen. Det kan vara ett sätt att komma runt problemet, men det kan vara obehagligt för patienten.

– Det är få som drabbas av aspiration men vårt mål är att ingen ska drabbas. Att man ska kunna känna sig helt trygg när man blir sövd.

Alex de Leon disputerar fredagen 24 september klockan 9.00 i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro. Avhandlingen titel är Effects of anesthesia on esophageal sphincters in obese patients.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Alex de Leon 0735-90 85 63

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera