Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Många hinder i vägen för konsumenter som vill investera etiskt

Marknaden för etiska fonder har växt både i Sverige och internationellt under de senaste årtiondena. Men enligt en ny avhandling är det ofta svårt för konsumenter att fatta ett bra etiskt beslut när man väljer fond. – Du måste lägga ner mycket tid och energi för att göra ett bra etiskt val på fondmarknaden, menar Jonas Nilsson vid Umeå universitet.

Han visar i sin nypublicerade avhandling att konsumenter som vill investera i en etisk fond, så kallad SRI-fond, måste överkomma många hinder för att komma fram till ett bra investeringsbeslut.

– Till exempel är det ofta oklart exakt vad som menas med en SRI-fond. Olika fonder använder olika strategier där vissa endast väljer att undvika de bolag som anses värst, medan andra går längre och försöker påverka genom att föra en aktiv dialog med företagens ledning. Trots dessa stora skillnader marknadsförs fonderna ofta under samma namn, säger Jonas Nilsson.

Han anser att den stora mängden komplex information som präglar marknaden för etiska fonder får stora konsekvenser för den enskilda personen.

– Fondkonsumenter, som ofta stöter på svårigheter med de rent finansiella aspekterna av fondinvesteringar, tvingas också lägga ner ett stort engagemang för att göra ett bra socialt, etiskt och miljömässigt val på fondmarknaden.

SRI-fonder (Socially Responsible Investment) beaktar utöver rent finansiella frågor även sociala, etiska och miljömässiga frågor när man tar beslut om hur fonden ska investera. Men varför väljer konsumenter SRI-fonder, och hur tas besluten? Jonas Nilsson har studerat konsumenters beslutsfattande i olika stadier, och menar att det inte bara är en enda drivkraft bakom valet.

– De flesta konsumenter verkar ta hänsyn till både etiska och finansiella faktorer när de väljer etiska fonder. Vad som väger tyngst beror på personliga värderingar, engagemang, attityder och kunskap både när det gäller fondinvesteringar i stort, och i etiska, socialt ansvarstagande och miljömässiga frågor.

Fredagen den 17 september försvarar Jonas Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Consumer Decision Making in a Complex Environment: Examining the Decision Making Process of Socially Responsible Mutual Fund Investors.

Disputationen äger rum klockan 13.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset.

Fakultetsopponent är Docent Tina Harrison, University of Edinburgh Business School, Edinburgh, United Kingdom.

Kontaktinformation
Kontakta gärna:

Jonas Nilsson,
Handelshögskolan, Umeå universitet,
Telefon: 070-7203993
E-post: jonas.nilsson@usbe.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera