Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2010

Jonterapi som tumörbehandling visar lovande resultat

Under de senaste åren har jonterapi som metod för strålbehandling av cancer varit mycket framgångsrik. Japanska forskare har kunnat visa stora förbättringar i behandlingsresultaten av flera svårbehandlade tumörsjukdomar. Nu samlas några av dessa forskare på Karolinska Institutet i Stockholm.

Journalister är välkomna till symposiet om joniserande strålning
DATUM: 9-11 september
PLATS: Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
För tider och lokal, kontakta pressekreterare Sabina Bossi, tel 08-524 860 66, e-post sabina.bossi@ki.se

Forskarna vid National Institute of Radiological Sciences (NIRS) och Karolinska Institutet besitter idag i stort sett all världens samlade kliniska kompetens om jonterapi.

– Med sin koljonterapianläggning under ledning av professor Hirohiko Tsujii är det japanska NIRS pionjärer inom strålbehandling med lätta joner och har sedan starten 1994 framgångsrikt behandlat närmare sex tusen cancerpatienter, säger Anders Brahme, professor i medicinsk strålningsfysik vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Ungefär hälften av alla cancerpatienter behandlas någon gång under sin sjukdom med strålning. I Stockholm finns sedan mitten av nittiotalet ett kompetenscentrum för utveckling av strålbehandlingsteknik. Förutom utvecklingen av Intensitetsmodulerad radioterapi (IMRT) och avancerad tumördiagnostik har kompetenscentret tidigt följt den banbrytande kliniska verksamheten i Japan och planerar nu hur man på bästa sätt ska introducera lättjonterapi i Sverige.

PROGRAM
Symposiet börjar torsdag morgon i samverkan med Europeiska föreningen för strålningsbiologi och dess möte vid Stockholms universitet. På torsdag eftermiddagen inleds det fjärde Japansk- Europeiska mötet om jonterapi. Fredagens program fokuserar på samarbetet mellan Karolinska Institutet och NIRS där ett tjugotal av världens ledande forskare inom jonterapiområdet kommer att delta. Under lördagen kommer forskarna att diskutera det framtida forskningssamarbetet.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Anders Brahme, chef för enheten för medicinsk strålningsfysik
Institutionen för onkologi-patologi
Tel: 08-517 724 96, 08-517 722 13
E-post: Anders.Brahme@ki.se

Docent Bengt Lind, forskare vid enheten för medicinsk strålningsfysik
Institutionen för onkologi-patologi
Tel: 08-517 747 18, 070-796 77 11
E-post: Bengt.Lind@ki.se

Sabina Bossi, pressekreterare
Tel: 08-524 860 66, 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera