Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2010

Problem med förfalskade läkemedel kan lösas

Förfalskning av läkemedel är en jätteindustri som omsätter mer än 500 miljarder årligen. I Afrika är situationen extra allvarlig. Där kan hälften av den malariamedicin som säljs på sina håll vara verkningslös eller rent av skadlig. Idag finns inget bra sätt att upptäcka bluff-preparaten. Men nu har forskare från Lund och England utvecklat en teknik som kan råda bot på situationen.

Om två år hoppas forskarna att ha en färdig prototyp. Den ska se ut som en liten väska i vilken apoteken, tullen eller läkemedelsagenter kan lägga ett paket med tabletter, utan att behöva bryta upp förpackningen. Efter någon minut ger väskan ifrån sig ett meddelande som berättar om medicinen är falsk eller ej.

– Det finns flera fördelar med den här tekniken. Den är inte bara tillförlitlig utan även enkel och billig, vilket är en förutsättning om den ska få genomslag i tredje världen, kommentarer Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola och en av forskarna i projektet.

Tekniken har sin upprinnelse i den forskning som Andreas Jakobssons svenska och brittiska kollegor vanligtvis ägnar sig åt: detektering av bomber och sprängämnen. Forskarna har bland annat anlitats av brittiska tull- och skattemyndigheten för att upptäcka sprängämnen på Heathrow.

De utgår från en teknik som kallas kärnmagnetisk resonans. Genom att bestråla ett ämne med radiovågor ändras för en stund atomkärnornas rörelsehastighet. När radiopulsen är över och spinnet återgår till sitt normaltillstånd skickas en svag signal som är unik för varje ämne. På det här sättet kan forskarna oftast komma fram till vilka kemiska substanser som döljer sig i det undersökta materialet.

Forskarvärlden har länge känt till att den här tekniken också borde kunna användas för att spåra oäkta läkemedel, men för det har den inte varit tillräckligt utvecklad. Men ett genombrott i den svensk-engelska forskargruppens arbete nyligen har ändrat på den saken. Nu kan den därför också ta reda på om ett visst läkemedel faktiskt innehåller just den aktiva ingrediens som förpackningen utlovar.

– Signalerna som skickas ut från en kemisk substans är ruggigt svaga! Men vi har lyckats utveckla matematiska algoritmer som gör att vi kan fånga upp dem. Vi har även lyckats sålla bort störningar från exempelvis metaller, vilka ofta finns i både sprängämnen och i tabletternas skyddande hölje, berättar Andreas Jakobsson.

Han och hans svenska kollega Erik Gudmundson står för de matematiska beräkningarna medan hans kollegor vid King’s College i London står för de kemiska experimenten och utveckling av apparaten.
Forskarna fick nyligen finansiering av välgörenhetsstiftelsen The Wellcome Trust för att utveckla en prototyp. Den svenska forskargruppen finansieras även av Vetenskapsrådet och Carl Tryggers stiftelse.

Förfalskade läkemedel tillverkas vanligtvis i fabriker i Kina och Indien av säljs av maffian och andra kriminella organisationer. I bästa fall innehåller preparaten bara ofarliga bindemedel. Men ibland blandar tillverkaren i råttgift eller andra billiga men skadliga ämnen som låter sig formas till en tablett. Ibland innehåller vissa en svag dos av den aktiva ingrediensen, vilket kan vara extra skadligt när det gäller exempelvis penicillinkurer där det är viktigt att ta ordentligt kål på bakterierna. Vissa förfalskade produkter fungerar, men innebär uteblivna intäkter till läkemedelsbolagen. Även om problemet är störst i tredje världen – i Indien bedöms 15 – 20 procent av alla läkemedel vara förfalskade – förekommer även falska läkemedel i Europa. Det mesta läkemedel som går att köpa på Internet är oäkta.

För mer information, kontakta Andreas Jakobsson, professor, Matematisk statistik, Lunds Tekniska Högskola, 046-2224520, 073-093 96 96, Andreas.Jakobsson@matstat.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera