Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2010

Goda långtidsresultat efter steloperation vid allvarlig kotglidning

För trettio år sedan genomgick unga patienter, en steloperation, på grund av kotglidning i ländryggen. Vid uppföljningen efter sju år upplevde de en klar förbättring av sina ryggbesvär. En ny studie på patienterna i vuxen ålder visar att effekten fortfarande håller i sig. Det framgår av forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som presenteras under den pågående internationella Ortopediveckan.

Kotglidning i ländryggen finns hos sex procent av befolkningen och i de flesta fall leder det inte till besvär. Men hos vissa kan ryggbesvär och/eller ischias förekomma. I vissa fall förekommer en glidning som är mer uttalad, höggradig kotglidning.

Den aktuella studien är en långtidsuppföljning av cirka 40 patienter med höggradig kotglidning. Som unga stelopererades de i ryggen för att låsa kotorna intill varandra och på så sätt stoppa glidningen mellan kotorna och risken för förvärrade symtom. Mellan 1972 till 1985, gjordes steloperationerna på patienterna mellan kotorna i det läge de befann sig och något försök att lägga kotorna tillrätta skedde inte på grund av de risker som föreligger för nervskada.

– Då diskuterades betydelsen av hur patienterna skulle kunna påverkas av ställningen på ryggen i ett framåtlutat läge som ett resultat av steloperationen. Ryggställningen ger ett onaturligt rörelsemönster som på sikt skulle kunna ge framtida besvär, säger Karin Frennered, medicine doktor på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universietssjukhsuet

Vid sjuårsuppföljningen uppvisade patienterna låg smärta och god funktion, vilket även i den uppföljande studien står sig efter cirka 30 år.
– Det som är intressant och anmärkningsvärt i den nya studien är att patienterna, trots ställningen av ryggen beskriver en låg smärtintensitet, god funktion och hög livskvalitet även i vuxen ålder, säger Karin Frennered.

Forskarna kommer nu att gå vidare i sina undersökningar som rör patienternas kroppshållning, rörelsemönster och röntgenfynd. Deras förhoppning är att komma fram till ytterligare vetenskapligt underlag för säker kirurgisk teknik som kan leda bättre behandlingsstrategier för dessa patienter.

FAKTA KOTGLIDNING
Kotförskjutning, eller kotglidning innebär att en av ländryggskotorna glider framåt i förhållande till den nedanför liggande kotan. Tillståndet inträffar vid tiden för tillväxtspurten hos barn. Av oklar anledning är höggradig kotglidning mer vanlig hos flickor än hos pojkar. Det finns inga kända faktorer som kan förutsäga risken för att drabbas av kotglidning.

Studiens titel: A 29 year follow-up of patients with isthmic spondylolisthesis grade III-IV treated with fusion in situ at young age.
Författare: leg.läk Anders Joelsson, Med.dr. Karin Frennered

Tid: Torsdagen 2/9 kl 0800 i
Plats: Föreläsningssal H1 på Svenska Mässan, Göteborg

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Karin Frennered, medicine doktor på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mobil: 073-622 78 82

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera