Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2010

Sveriges mest okända universitet ligger i Thailand

AIT, Asian Institute of Technology, i Bangkok är ett internationellt engelskspråkigt universitet som bedriver utbildning och forskning på hög nivå och samtidigt stödjer en fredlig utveckling i regionen. Sverige har stor del i framgången för AIT, som i veckan fått ställning som en mellanstatlig organisation.

– Alla känner nog inte till att Sverige är med i ledningen för det här framgångsrika projektet i Sydostasien, ej heller att en högskola kan spela en fredsfrämjande roll, säger Sten Dellby, informationschef vid Högskolan i Borås och just nu på plats i Thailand.

Rektor vid AIT är sedan år 2005 Said Irandoust, tidigare rektor vid Högskolan i Borås.

– Said Irandoust har arbetat intensivt för att få till stånd ett avtal mellan de länder som är intresserade av AIT, fortsätter Sten Dellby. Vid en högtidlig ceremoni nyligen på thailändska utrikesministeriet undertecknade ambassadörer för tolv länder, däribland Sverige, det fördrag som omvandlar AIT till en mellanstatlig organisation. Under året väntas ytterligare ett antal länder ansluta sig.

Relationerna mellan Thailand och Kambodja är just nu så ansträngda att länderna inte har haft ambassadörer i varandras huvudstäder. Men vid fördragets undertecknande så var ändå Kambodjas Chargé d’affaires på plats i Bangkok för att skriva på fördraget, berättar Sten Dellby, som finner att AIT är ett bra exempel på hur högre utbildning kan förena länder.

På AIT ges masters- och doktorsutbildningar med fokus på teknik och hållbar utveckling. Men minst lika viktigt är att AIT är en plattform för internationella dialoger och en plantskola för framtidens ledare i den här delen av världen. På samma kurs kan det finnas studenter från länder som Burma, Indien, Nepal och Kina. Här kan nordkoreaner och sydkoreaner träffas inom ramen för AIT:s olika projekt.

Det finns dessutom gäststudenter från USA och många andra västländer på universitetet. Högskolan i Borås planerar att en hel klass med 30 studenter, som läser till affärsingenjörer, ska studera vid AIT under våren 2011. Thailand utgör en bra ingång till en ekonomiskt viktig del av världen, påpekar Sten Dellby, och Bangkok är en utmärkt plats att ge svenska studenter en möjlighet att möta asiatisk kultur och affärsverksamhet.

AIT grundades 1959 av SEATO, som under kalla kriget var tänkt att bli Sydostasiens motsvarighet till NATO. Några år senare blev AIT fristående. Numera så samverkar de forna fienderna i att stödja AIT.

Universitetet finansieras av I huvudsak av EU-länder, Japan, Australien och Canada. Man får också ett strakt stöd av den thailändska regeringen. Sverige är genom SIDA en av de största bidragsgivarna.

– Att ett universitet är en mellanstatlig organisation är unikt, likaså att det befinner sig i den internationella politiken, avslutar Sten Dellby vid Högskolan i Borås. Det är positivt att Sverige får spela en viktig roll i det här sammanhanget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera