Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2010

Ny analysmetod av datorsystem ska spara pengar åt företag

Bilar, tåg, telefonväxlar och industrirobotar är idag i hög grad beroende av inbyggda datorsystem, och när fel inträffar i dessa får det allvarliga och kostsamma konsekvenser. Johan Kraft, doktorand vid Mälardalens högskola, har tagit fram en ny metod för att förutse och förebygga problem i komplexa mjukvarusystem.

– Hos företag som Volvo lastvagnar och Ericsson uppskattar man att minst 70 procent av företagens innovationer utgörs av mjukvara. De inbyggda datorsystemen är mycket omfattande och innehåller ibland miljontals rader programkod, vilket gör arbetet med att underhålla dem både svårt och tidskrävande, säger Johan Kraft.

Den 27 augusti försvarar han sin avhandling ”Enabling Timing Analysis of Complex Embedded Software Systems” . Han valde att inrikta sin forskning mot det han kallar tidsanalys eftersom tiden har stor betydelse vid kvalitetssäkringen av mjukvara.

– Man måste kunna lita på att man får en viss reaktion inom en önskad tid, till exempel att en airbag löser ut vid rätt tidpunkt vid en kollision, förklarar Johan.

När nya funktioner ska läggas till i stora industriella datorsystem finns alltid en avsevärd risk att tidsfördröjningar uppstår eftersom processorerna plötsligt inte ”hinner med” alla uppgifter i vanlig tid. Därför lägger många produktföretag mycket pengar på testning som ska upptäcka fel orsakade av för stora tidsfördröjningar.

– Men trots testningen upptäcks inte alla fel, vilket leder till enorma kostnader, som exempelvis återkallning av bilar, konstaterar Johan.
Tanken med den metod för tidsanalys han nu tagit fram är att hitta eventuella problem i datorsystemen mer effektivt än dagens metoder och även tidigare i produktutvecklingsprocessen.

– På så sätt kan produktföretagen både spara stora summor och få nöjdare kunder, menar Johan.
Delar av hans analysmetod har redan testats med framgångsrikt resultat på ABB:s industrirobotar, och Johan Kraft har också en nyligen registrerad patentansökan i USA. Johan driver även företaget Percepio AB, som utvecklar två resultat till skarpa produkter, tillsammans med amerikanska Quadros Systems, Inc.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Johan Kraft, tfn 021-103199, e-post: johan.kraft@mdh.se
Läs mer: http://www.mdh.se/aktuellt/aktiviteter/1.33779

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera