Tema

Bättre lärande med tid för analys och planering

Vad avgör om elever faktiskt lär sig vad de undervisas om?En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur elevernas lärande förbättras när lärare själva får möjlighet att identifiera så kallade kritiska aspekter.

I en ”learning study” arbetar grupper av lärare tillsammans med att systematiskt planera och analysera undervisning. Modellen är framgångsrik, asiatisk och anses bland annat förklara inte minst japanska elevers goda matematikkunskaper.
Lärarna får i modellen arbeta tillsammans under lång tid med att identifiera kritiska aspekter, det vill säga vad eleverna behöver ”upptäcka” och få syn på för att verkligen lära sig det som läraren avser.

Inom ramen för sin avhandling undersöker Angelika Kullberg sambandet mellan undervisning i matematik och elevers lärande av negativa tal och decimaltal. Hon undersöker hur lärare använder sig av kunskapen om de kritiska aspekterna som andra lärare har identifierat i learning studies, och vidare ifall samma kritiska aspekter kan ha betydelse för andra elevers lärande.
Resultatet visar att när lärarna använde sig av de kritiska aspekterna så hade det positiv effekt på deras elevers lärande. Avhandlingen visar på skillnader mellan olika skolklassers möjlighet att lära utifrån den undervisning de får. De kritiska aspekterna som både lärare och elever bidrog med hade positiv effekt på elevernas lärande.

– På senare år har undervisningens och lärarens betydelse för elevernas lärande tonats ner och istället har elevens lärande på egen hand betonats. Det kan ha hindrat lärarna från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. Lärarna bör därför få mer tid för att planera sin undervisning, analysera och utveckla den och koppla den till elevernas lärande, tillsammans med andra lärare, säger Angelika Kullberg.
Hennes avhandling har tillkommit inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Angelika Kullberg lägger fram avhandlingen ”What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics” vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession den 27 augusti, kl 13.15.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg
För mer information, kontakta Angelika Kullberg: 031-7862067, 0709-942758, angelika.kullberg@ped.gu.se

Bättre lärande med tid för analys och planering

 lästid ~ 1 min