Tema

Stort intresse för skolforskning på Epidemidagar

För tredje året i rad arrangerar Akademin för skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping konferensen “Epidemidagar”. Intresset är mycket stort. – Det är fullsatt och 2.200 lärare, rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger kommer till Jönköping för att inspireras och ta del av aktuell skolforskning.

Årets övergripande tema är Nya styrdokument i en skola för lärda och lyckliga människor!?

Bland de 39 föreläsarna finns fyra s.k. “keynote speakers”. De är professor Gunilla Dahlberg, Stockholms universitet, professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet och professor Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Tre temaspår
Konferensen bjuder på gemensamma föreläsningar av huvudtalarna, samt tre s.k. temaspår, där deltagarna kan välja fritt mellan olika parallella seminarier; Bedömning och betyg, Lärandets mysterium och fria seminarier.

Bedömning och betyg
Tema Bedömning och betyg fokuserar flera olika aspekter av lärares bedömningspraktik genom att ställa frågan – Vad är god bedömarkompetens?

Lärandets mysterium
Vid dessa seminarier tar föreläsarna på olika sätt tar upp frågan om hur barn och ungdomar lär sig det som de ska lära sig i skolan. Alla människor – barn och unga – lär på olika sätt, vi har alla skilda strategier och taktiker för hur vi transformerar information till kunskap i klassrumssituationen.

Fria seminarier
Deltagarna kan också välja bland flera seminarier med separat innehåll.
Ett viktigt och intressant område är också de nya styrdokumenten inför 2011, som kommer att integreras i seminarierna. Skolverket kommer att ha fria seminarier kring detta.

Välkomna!

Kontaktinformation
För ytterligare information, eller för att komma i kontakt med föreläsare, vg. kontakta Pia Åman, 070-24 82 555, pia.aman@hlk.hj.se

Stort intresse för skolforskning på Epidemidagar

 lästid ~ 1 min