Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2010

Vad är meningen med att arbeta?

Bland de valfrågor som nu debatteras står sysselsättningen högt på dagordningen. Att ”skapa arbete” är något som alla riksdagspartier tävlar om att utlova. Men vad är egentligen vitsen med att arbeta åtta timmar per dag fram till pensionen? Och vad händer i samhället när arbetet blir ett självändamål? Roland Paulsen, sociolog vid Uppsala universitet, hävdar i en ny bok att arbetet håller på att dräneras på sin mening.

Behovet av arbete har med den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än idag. Tack vare ökad specialisering, effektivare arbetsorganisation och tekniska innovationer har arbetets produktivitet mångdubblats. Ändå arbetar vi i dag mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien.

– Sedan 1930-talet har produktiviteten i Sverige mer än femdubblats. Men detta har inte lett till att vi nu arbetar fem gånger mindre, tvärtom har arbetstiden varit relativt konstant, säger Roland Paulsen, doktorand i sociologi och författare till den nya boken ”Arbetssamhället”.

I boken beskriver han den rådande arbetsideologin ur ett historiskt perspektiv. Från att ha präglats av en stark avsky för arbete, som hos Platon och Aristoteles, har den västerländska civilisationen lärt sig betrakta arbete som något gott i sig.

– I takt med att arbetet blivit mer och mer överflödigt har vi slutat fråga oss varför vi arbetar så mycket och vad arbetet ska tjäna till. I den politiska debatten talar man exempelvis inte längre om att arbeta för den ekonomiska tillväxtens skull. Numera är det snarare tillväxten som ska skapa arbete, säger Roland Paulsen.

Ett problem som länge har förbryllat sociologer och ekonomer är hur överflödet av varor och tjänster som detta arbete ger upphov till ska kunna hanteras. Vissa anser att risken för överproduktion och ekonomisk kris kommer att framtvinga framtida arbetstidsförkortningar. Men enligt Roland Paulsen har arbetssamhället redan visat sig ha en väl utvecklad överlevnadsförmåga.

– Det många uppmärksammat är hur vi som konsumenter upprätthåller arbetssamhället genom att konsumera sådant som det tidigare inte funnits något behov av. Men även i arbetslivet märker vi av det minskade arbetsbehovet. Utöver dess inkomstbringande funktion kan det ofta vara svårt att se vad ens arbete tjänar till. Med tjänsteproduktionens tillväxt antar arbetet en abstraktare, tommare och mer substanslös skepnad, konstaterar han.

Boken ”Arbetssamhället” ges ut på Gleerups förlag i början av augusti.

Kontaktinformation
För mer information och recensionsexemplar, kontakta Roland Paulsen, tel: 018-471 11 81, 073-783 93 37, e-post: roland.paulsen@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera