Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2010

Konferens sätter skolans retorikundervisning i fokus

Pedagoger och lärare samlas onsdagen den 11 augusti på Humanisten vid Göteborgs universitet för en heldagskonferens om retorik och didaktik inom förskola, grundskola och gymnasium. Konferensen ska ge deltagarna en fördjupad bild av retoriken och inspiration till den egna undervisningen.

– Vi hoppas att konferensen ska öka medvetenheten hos lärarna om att kunskaper i retorik är oerhört viktiga att få med sig redan från unga år. Med sådana kunskaper förstår man till exempel bättre hur språk fungerar och hur språklig påverkan går till. Detta leder i sin tur till att man kan hantera och genomskåda argumenterande och manipulerande budskap av olika slag, säger universitetslektor Barbro Wallgren Hemlin.

Programmet är uppdelat i tre parallella block som fokuserar på förskola, grundskola och gymnasium. De handlar till exempel om små barns argumentation, retoriklek för små barn och hur man förenar teori och praktik i undervisningen.

– Deltagarna kommer också att få delta i workshops med praktiska improvisationsövningar, träffa Henric Holmberg från Göteborgs Stadsteater och framför allt möta och dela erfarenheter med kolleger, säger Barbro Wallgren Hemlin.

Konferensen arrangeras av Retorikcentrum vid Göteborgs universitet och Institutionen för svenska språket, i samarbete med den ideella föreningen Retorikkollegiet och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Den hålls på Humanisten vid Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, Göteborg.

Representanter från media är välkomna att besöka konferensen som startar klockan 08.30 och avslutas klockan 17.30. Programmet kan laddas ned på: www.retorikportalen.org

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Barbro Wallgren Hemlin på telefon: 031-786 4438 eller e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se eller Monica Ekenvall på telefon: 0706-77 46 58 eller e-post: Monica.Ekenvall@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera