Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 augusti 2010

Om små barns tankar på världskongress om hållbar utveckling

De yngre barnens behov förbises på många håll i världen. Ofta ses de enbart som ett bihang till familjen.11-13 augusti är Göteborgs universitet värd för en världskongress med temat Barn, medborgare i en utmanad värld.En ny studie som presenteras på kongressen i Göteborg visar vad 10.000 barn i 32 länder själva tänker om hållbar utveckling.

Ingrid Engdahl är ordförande i Svenska OMEP, Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire. På kongressen presenterar hon intervjustudien Barnsamtal kring bild, om lärande för hållbar utveckling där 10.000 barn i 32 länder själva berättar om sina tankar om hållbar utveckling. Barnen har fått utgå från OMEP-kongressens logotyp, där andra barn med vattenkannor och skurborstar närmar sig en blågrön jordglob.

– Små barn kan tänka stora tankar. Resultaten visar att även små barn har en uppfattning om problematiken kring hållbar utveckling. Barnen har förslag och tankar om vad som kan göras. Det ligger i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter, om vikten av att fånga upp barnens perspektiv och erfarenheter, säger Ingrid Engdahl.
Ingrid Engdahl är en av kongressens öppningstalare, onsdag 11 augusti, kl 9.00.

Kongressen i Göteborg innebär det hittills största internationella mötet inom området Lärande för hållbar utveckling. Organisationen OMEP står som organisatör, en organisation där pedagogikprofessor Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs universitet är världspresident.
Tidigare var fred ett tema för OMEP. Men som president har Ingrid Pramling Samuelsson initierat och styrt om OMEPs fokus mot ett arbete som mer handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.
Insikten även bland de mest utsatta länderna växer om att man inte måste vara ett rikt land för att värna de små barnen, enligt Ingrid Pramling Samuelsson.
– Fler och fler inser att arbete med små barn är en kraft till förändring i sig, till att få ett annat samhälle, säger Ingrid Pramling Samuelsson.
Ingrid Pramling Samuelsson är en av kongressens huvudtalare, onsdag 11 augusti, kl 18.00.

Representanter från media är välkomna att delta på kongressen.

Fakta om OMEP:
Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP, är en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år i mer än 60 länder. Målsättningen är att barnen ska ges bästa förutsättningar för en god uppväxt. OMEP har en rådgivande status till UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet. OMEP bildades 1948 och första president var Alva Myrdal. Ingrid Pramling Samuelsson är president under perioden 2008-2010.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Ingrid Pramling Samuelsson, världspresident i OMEP, 031-7862461, 0705-684092, ingrid.pramling@ped.gu.se
Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP och kongressamordnare, 070- 952 67 35, ingrid.engdahl@buv.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera