Artikel från Göteborgs universitet
23 juni 2010

Viktig kunskap ger effektivare fiskfoder

Med bättre kunskaper om vad händer i kroppen på en fisk som äter kan man framställa bättre fiskfoder. Forskare vid Göteborgs universitet hoppas bidra till ett mer energieffektivt vattenbruk. På sikt kan det öka tillgången på odlad fisk, vilket skulle ge mer mat till jordens ökande befolkning.

Forskaren Henrik Seth vid Institutionen för zoologi vid Göteborgs universitet har med sina studier av fisk bidragit till att öka vår förståelse för vad som sker i delar av kroppen efter en av de mest återkommande sysselsättningar som finns – nämligen ätandet.

Det har länge varit känt att det sker en rad förändringar i kroppen vid födointag, bland annat ökar blodflödet till mage och tarm. Det sker hos människor och andra däggdjur såväl som hos fisk. Man vet dock fortfarande ganska lite om vilka signaler som ger dessa förändringar och hur regleringen ser ut. Både födans volym och dess kemiska sammansättning har betydelse för hur kroppen påverkas.

– Det är inte bara blodflödet som påverkas av den kemiska sammansättningen utan även magens och tarmens energiförbrukning, och dessa faktorer tros vara kopplade till varandra, säger Henrik Seth.

Om magens och tarmens energiförbrukning ökar så kommer det kräva ett ökat blodflöde för att förse den aktiva vävnaden med syre och näring.

– Det ökade blodflödet är även viktigt för att forsla bort de absorberade näringsämnena så att de sedan kan användas till att förse kroppens olika delar med näring samt bygga upp och reparera olika vävnader.

Resultaten av Henrik Seths forskning visar även att delar av fiskens nervsystem är involverat i denna reglering, samtidigt som olika hormoner såsom cholecystokinin har möjlighet att påverka regleringen beroende på födans sammansättning.

Framförallt så skulle en ökad kunskap inom detta område kunna leda till att man i framtiden kan framställa fiskfoder där det går åt mindre energi till att bryta ned och absorbera födan.

– Därmed skulle man kanske kunna öka den odlade fiskens tillväxt, något som skulle medföra en kraftigt ökad effektivitet inom fiskodlingen med mindre energiförluster. Att utnyttja våra näringskällor så effektivt som möjligt kommer att visa sig allt mer viktigt i och med att jordens befolkning ständigt ökar.

Avhandlingen On the Regulation of Postprandial Gastrointestinal Blood Flow in Teleost Fish försvarades vid en disputation den 11 juni.

Bildtext:
Henrik Seth vid ett primitivt operationsbord för att kunna utföra enklare kirurgiska ingrepp på fisk för att sätta in mätinstrument. Från forskning på Grönland.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Henrik Seth, Institutionen för zoologi, Göteborgs universitet
031-786 34 85
0707-22 30 49
H.Seth@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera