Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2010

Språklig konkurrens i Rwanda och Uganda

Trots att de inhemska språken i Rwanda och Uganda är marginaliserade inom de flesta formella samhällsområden används de i en långt större utsträckning än vad man kanske tror. Det visar en avhandling i afrikanska språk från Göteborgs universitet.

Språksituation i Afrika söder om Sahara kännetecknas, i motsättning till vad vi i västvärlden är vana vid, av en mängd olika inhemska språk och modersmål som endast i undantagsfall har officiell status.

Genom att jämföra språks status och användning i Rwanda och Uganda kan Tove Rosendal visa att afrikanska språk har en stark ställning till exempel inom medier (speciellt i tidningar och i radio), inom trossamfund och inom den kommersiella sektorn – i Rwanda även i stor grad inom offentlig förvaltning.

– Detta understryker de afrikanska språkens kommunikativa värde, säger Tove Rosendal.

Ändå har de importerade officiella europeiska språken engelska i Uganda och franska och engelska i Rwanda en stark ställning, vilket indikerar att andra faktorer än enbart praktiska överväganden spelar in på språkvalen. De europeiska språken får genom utnämnandet till officiella språk samt genom utbildningssystemet en statusposition. Dessutom tillskrivs dessa språk ofta värden som modernitet och förfining.

Tove Rosendals avhandling bygger på en teori om att språken konkurrerar. Språkens ställning i samhället bestäms därför inte enbart av status som ges språk genom lagar och formella beslut, utan också av hur språken används i samhället. Rwanda och Uganda har nyligen valt olika vägar för sin språkpolitik.

– Tyvärr visar den senaste utvecklingen i Rwanda på en utökad status för engelska, samtidigt som viss satsning på ugandiska språk har skett inom utbildningssektorn i Uganda, säger Tove Rosendal.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: Linguistic Landshapes. A comparison of official and non-official language management in Rwanda and Uganda, focusing on the position of African languages.
Avhandlingsförfattare: Tove Rosendal, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, tel: 031–786 6556 (arb), 0523–128 22 (hem), 070–211 28 24 (mobil)
E-post: tove.rosendal@african.gu.se
Tid och plats för disputation: Lördagen den 12 juni kl. 10.00 i sal T 307 i Gamla hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg.
Opponent: Prof. Mechthild Reh, Universität Hamburg
Avhandlingen kan beställas från Institutionen för språk och litteraturer: tove.rosendal@african.gu.se
Den finns också e-publicerad: http://hdl.handle.net/2077/22227

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera