Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2010

Internationellt forskarmöte om jämförande studier av skolsystem

Göteborgs universitet är värd för när ett par hundra forskare i månadsskiftet juni-juli diskuterar internationellt jämförande studier vad gäller utvärdering av utbildningsväsenden i världens länder. Bland annat presenteras en studie från 40 länder över elevers kunskaper i samhällskunskap.

Bland annat kommer den 29 juni att presenteras resultatet av en ny och stor internationell jämförelse av 140.000 elevers kunskaper inom samhällskunskap, International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).

– Studien har mätt såväl kunskaper som attityder om samhällsfrågor och
är en uppföljning av en motsvarande studie från 1999. Sverige är ett av studiens närmare 40 deltagande länder, säger professor Jan-Eric Gustafsson vid institutionen för pedagogik och didaktik, en av konferensens koordinatorer.

I studien ingår motsvarande elever i årskurs 8, men Sverige har även valt att ta med elever i årskurs 9. Från Sverige medverkar drygt 7000 elever från 169 skolor.

Konferensen IRC 2010 i Göteborg genomförs för IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, en oberoende internationell samarbetsorganisation.  

Sverige tidigt med
Bland IEAs uppmärksammade internationella jämförelser kan bland annat nämnas PIRLS, som jämför elevers läskunnighet, och TIMMS, som mäter elevers matematikkunskaper.
På konferensen i Göteborg kommer även resultatet av studien TEDS-M att presenteras, en studie där matematikkunskaperna hos lärarstudenter i 16 länder har jämförts.

Sverige har funnits med från start i IEAs studier, i drygt 50 år, vilket gör jämförelser av det svenska skolsystemet över tid möjliga. Sverige var också tidigt med i arbetet, bland annat genom professor Torsten Husén som under många år var IEAs ordförande. Vid en keynote presentation 1 juli kl 9-10 talar professor Rainer Lehmann, Humboldt Universitet i Berlin, om Huséns vetenskapliga bidrag.

Presskonferensen där resultaten av ICSS presenteras hålls tisdag 29 juni kl 10.00.
Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen hus A, källarplan, Västra Hamngatan 25.

Förkonferens och workshops pågår 29-30 juni.
Huvudkonferensen IRC 2010 pågår 1-3 juli.
Plats: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Pedagogen, hus A, källarplan, Västra Hamngatan 25 Göteborg.

Representanter för media är välkomna till presskonferensen 29 juni kl 10, och till att medverka under konferensen.
Ett särskilt tillfälle att möta konferensens koordinatorer erbjuds fredag 2 juli kl 15-15.30, hus A, källarplan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta koordinatorerna:
Professor Jan-Eric Gustafsson, tel 0705-926600, jan-eric.gustafsson@ped.gu.se
Førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo, tel: 0047- 22 857 623, l.s.gronmo@ils.uio.no
Professor Monica Rosén, tel 031-786 2435, monica.rosen@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera