Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2010

Gränsöverskridande forskning om nervsystemet i Uppsala

Demens eller kronisk smärta är sjukdomstillstånd som ökar i samhället vilket ökar behovet av bättre diagnostik och behandling. Inom ramen för Uppsala Berzelii centrum som funnits sedan 2007 har både den kliniska och grundläggande forskningen på området tagit ett rejält språng framåt. Den 8 juni arrangeras ett öppet seminarium om forskningsläge och framtid.

Vad händer i forskningsfronten inom området smärta och Alzheimers sjukdom? Hur ser samhällets och företagens satsningar på dessa områden ut den närmaste framtiden? Den 8 juni samlas forskningsledare, departementsföreträdare och näringslivsrepresentanter till ett öppet seminarium om två mycket spännande forskningsområden. Forskarna berättar om forskningsläget, departementssekreterarna Maria Wästfelt och Lotta Liljelund om sjukvårdssatsningar och representanter för AstraZeneca och GE Healthcare om hur näringslivet kan bidra.

I takt med att kunskapen om genetiken och de molekylära processerna bakom olika smärttillstånd och demenssjukdomar ökar öppnas nya möjligheter till diagnostik och behandling. Möten med patienter på kliniken leder också ofta till frågor där det ännu inte finns någon teknik för att ta reda på svaret. Just här kommer Uppsala Berzelii centrum in i bilden. Torsten Gordh, smärtforskare vid Uppsala universitet och överläkare på smärtkliniken, Akademiska sjukhuset, tycker att centret är en fantastisk resurs.

– Genom samarbetet med grundforskarna och företagen har vi fått tillgång till helt nya metoder med biomarkörer som kan användas på biobanksmaterial från välkarakteriserade smärtpatienter. Detta är något helt nytt och har lett till mycket ny kunskap, som kan komma patienten till nytta, säger han.

Både Alzheimer- och smärtforskningen vid Uppsala universitet håller en internationellt hög nivå och Akademiska sjukhuset är kliniskt framstående. Områdena är också intressanta för Uppsalas lifescienceföretag. Inom Uppsala Berzelii centrum finns nu ett mycket aktivt samarbete mellan dessa parter, med starkt fäste i de kliniska behoven och universitetets höga kompetens inom kemi och molekylär metodutveckling. Målet är att föra idéer från grundforskning till kommersiell produkt för klinisk nytta.

– Med tillgången till patientmaterial, den starka teknikutvecklingen och företagens kunnande är förutsättningarna unikt goda att nå ända fram, säger Fredrik Nikolajeff, föreståndare vid Uppsala Berzelii centrum.

Media och allmänhet hälsas välkomna!

Tid och plats: 8 juni, kl. 13-17.30, Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Fredrik Nikolajeff, föreståndare Uppsala Berzelii centrum, tel: 070-531 58 10, fredrik.nikolajeff@angstrom.uu.se
Titti Ekegren, koordinator Uppsala Berzelii centrum, tel: 018 471 36 95, titti.ekegren@kemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera