Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2010

Stockholms universitet i Almedalen: Framtidens lärare & Fördomar kring integration

Ska framtidens lärare forska på arbetstid? Kan forskning bidra till bättre integrationsprogram? Dessa och angränsande frågor belyser Stockholms universitet i två seminarier under Almedalsveckan, måndagen den 5 juli och onsdagen den 7 juli.

De båda seminarierna “Lärarna, framtiden och forskningen – om vilka krav som ska ställas på framtidens lärare” och “Punktera ballongen – om fördomar och fakta kring integration” tar upp ämnen som debatterats flitigt den senaste tiden. Seminarierna ger forskarnas och andra experters perspektiv på de aktuella frågorna och vill visa vad forskningen kan bidra med i diskussionerna.

– Seminarium 1 –
Lärarna, framtiden och forskningen – om vilka krav som ska ställas på framtidens lärare

Datum: Måndagen den 5 juli
Tid: Kl 15.15 – 16.45
Plats: Strand Hotel, frukostmatsalen

Lärarutbildningen och lärarrollen är en het fråga. Den nya skolpropositionen med förändringar för gymnasieskolan och den nya propositionen för lärarutbildningen skapar starka debatter. Seminariet syftar till att blicka framåt och att skapa nyfikenhet, intresse och engagemang för den framtida lärarrollen. Vidare lyfter seminariet fram värdet av att skolvärlden knyter an till forskarvärlden, i större utsträckning än vad som sker idag, som en viktig del för att skapa en bättre skola. Bland annat ställer vi frågan: hur skulle det vara om lärarna kunde forska kring skolan på samma sätt som läkarna forskar parallellt med sitt kliniska arbete?

Medverkande:
Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande i Lärarförbundet
Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges kommuner och landsting
Yvonne Lindholm, fil. dr i pedagogik vid Stockholms universitet: ”Hur kan samverkan mellan forskare och pedagoger bidra till skolutveckling?”
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet: ”Den ämnesdidaktiska forskarskolan”
Jonathan Lannemar, lärare i svenska och SO, magisterstudent

Samtalsledare: Natanael Derwinger, programledare för SVT-programmet Skolfront

De medverkande finns tillgängliga för intervjuer efter seminariet.
Seminariet webbsänds på www.su.se och finns därefter på www.su.se/almedalsveckan

Vidare information
Maria Hult, informatör, lärarutbildningen
Tfn: 08-16 10 84
Mobil: 073-707 88 89
E-post: maria.hult@luk.su.se

– Seminarium 2 –
Punktera ballongen – om fördomar och fakta kring integration

Datum: Onsdagen den 7 juli
Tid: Kl 15.15 – 16.45
Plats: Gotlands Museum, Sävesalen (ingång från Mellangatan 19)

Myterna och åsikterna om (miss)lyckad integration är många. Seminariet vill ge forskningsbaserade svar på några av myterna om invandrarnas integration i det svenska samhället. Vilka möjligheter har personer med utländsk anknytning att ta sig in på arbetsmarknaden? Kan integrationsprogrammen förbättras? Vilka faktorer påverkar start och fullföljande av en akademisk karriär? Vilken betydelse har segregationen? Och vilka möjligheter innebär flerspråkighet i en global värld?

Medverkande:
Qarin Franker, doktorand, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling: ”Att lära sig ett nytt språk som vuxen”
Lena Nekby, docent, Nationalekonomiska institutionen, SULCIS: ”Hur integrationsprogrammen kan förbättras”
Ali Osman, docent och forskare vid CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer): ”Studieval, sociala nätverk och karriärer för unga med utländsk anknytning”
Ryszard Szulkin, professor, Sociologiska institutionen, SULCIS (Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier): ”Faktorer som påverkar utbildning och arbete bland unga”
Nessim Becket, jobbcoach i Botkyrka kommun med lång erfarenhet

Samtalsledare: Per Wirtén, författare och frilansskribent

De medverkande finns tillgängliga för intervjuer efter seminariet.

Seminariet webbsänds på www.su.se och finns därefter på www.su.se/almedalsveckan

Vidare information
Magnus Atterfors, projektledare, kommunikationsenheten
Tfn: 08-16 22 56
Mobil: 070-16 10 305
E-post: magnus.atterfors@kommunikation.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera