Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2010

Aerosoler studeras i Stockholm och Zürich

Annica Ekman vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, är en av 17 lovande kvinnliga forskare som får sin forskning finansierad av VINNOVA:s satsning VINNMER. Hon kommer genom detta att under en tid forska vid Institutionen för atmosfär- och klimatforskning på ETH-Zurich (IACETH) i Schweiz. Annica Ekman forskar om hur luftburna partiklar, så kallade aerosoler, påverkar klimatet.

Inom Bert Bolincentret vid Stockholms universitet finns värdefull kunskap om aerosolprocesser och deras inverkan på klimatet. Annica Ekman kommer genom finansieringen från VINNOVA-programmet VINNMER att tillbringa en längre period vid IACETH, som är världsledande inom området klimatmodellering av aerosoler och moln. Detta innebär ett närmare samarbete mellan de två miljöerna.

– Det är förstås oerhört kul att få ta del av den här VINNMER-satsningen. Jag ser det som ett kvitto på att min forskning är värdefull. Bidraget innebär en unik möjlighet att vistas en längre tid i en annan forskningsmiljö, vilket är värdefullt ur många aspekter. Framförallt får man får ta del av nya kunskaper som finns inom den främmande forskningsmiljön. Sedan får man uppleva en annan forsknings- och undervisningskultur samt utöka kontaktnätet och skapa synergier mellan gamla och nya medarbetare. Man kan också få nya perspektiv på forskningen som pågår i hemmiljön. På ett personligt plan är det en jättechans att kunna profilera sin egen forskningsinriktning. Det ska också bli spännande att bo i och uppleva ett annat land, säger Annica Ekman.

Annica Ekmans forskningsprojekt har som övergripande mål att bättre förstå hur luftburna partiklar (bestående av till exempel sulfat, nitrat, sot, havssalt) påverkar klimatet. Luftburna partiklar, så kallade aerosoler, kan påverka klimatet genom att sprida och absorbera solstrålning och även genom att påverka moln- och nederbördsbildning. Industriella utsläpp av aerosoler kyler generellt sett jordytan och maskerar därmed en del av det mänskliga bidraget till växthuseffekten. Men den totala klimateffekten från aerosoler är osäker vilket leder till en begränsad förståelse av dagens, och även framtidens, klimat. Klimatmodeller är nödvändiga redskap för att få en övergripande bild av klimatsystemet.

– De ger oss också en möjlighet att säga något om framtiden, då vi kan använda modellerna för att beräkna framtida klimatscenarier. Den atmosfäriska aerosolens egenskaper varierar kraftigt i både tid och rum och därmed är dess samspel med moln- och strålningsprocesser är komplicerat. Detta betyder att aerosolprocesser är svåra att representera i klimatmodeller, berättar Annica Ekman.

I projektet kommer beskrivningen av aerosolprocesser i en global klimatmodell (EC-Earth) att utvärderas och förbättras. Framförallt kommer beskrivningen av ljusabsorberande aerosoler, såsom sot, att undersökas.

– Dessa aerosoler är speciellt intressanta eftersom de genom sin absorption kan värma upp vissa luftskikt, medan den underliggande markytan ibland kan värmas upp och ibland avkylas. Den förändrade fördelningen av värme kan i sin tur påverka vindmönster, moln och nederbördsprocesser, säger Annica Ekman.

VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I den senaste omgången får 17 lovande kvinnliga forskare upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Annica Ekman, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 2397, mobil 0704-829293, e-post annica@misu.su.se

Bild på Annica Ekman finns att ladda ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=81082.

Mer information om VINNMER: http://www.vinnova.se/VINNMER

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera