Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2010

E-learning med kvalitet kräver kulturell anpassning

Den snabbt växande högre utbildningen i utvecklingsländer litar i hög grad till E-learning. En avhandling från Göteborgs universitet visar hur fallgropar undviks genom kulturell anpassning.

E-learning – i första hand det internetbaserade lärandet – innebär att undervisningen inte är bunden till en särskilt plats utan kunskapsöverföringen sker i annan form. Lärare och studenter träffas inte fysiskt.

E-learning är en teknik som gör det möjligt att klara den kraftigt ökade efterfrågan på högre utbildning, inte minst i många utvecklingsländer. Globalt har det varit vanligt att undervisningsformer, examinationsmodeller, datorsystem för undervisning och annan teknik från västvärlden importerats till utvecklingsländer. Resultatet har varit blandat och ibland misslyckat.

Ett skäl har varit att det som i en del av världen anses innebära ”kvalitet i undervisningen” inte gör det i en annan del.

– Vad som är kvalitet i den högre utbildningens virtuella institutioner är delvis kulturspecifikt, säger Davoud Masoumi, vid institutionen för pedagogik och didaktik.

Han visar med exemplet Iran och ett ramverk för kvalitetsarbete hur en kulturell anpassning av E-learning kan göras. I Iran har studentpopulationen inom högre utbildning ökat med i snitt tolv procent årligen under de senaste 20 åren. Iran litar allt mer till E-learning för att möta behoven, inte minst av ekonomiska skäl.

Davoud Masoumis anpassade system för E-learning är känsligt för lokala och kulturella förhållanden, och tar inte minst hänsyn till vad som där anses vara ”god undervisning”. Inom ramen för studien har ramverket provats bland studenter, lärare och beslutsfattare i Iran.

– Ramverket har provats med målet att ge den specifika kulturen en röst i utvecklingen av den egna kvalitetsmodellen. På så sätt har det gått att undvika en anpassning till andras normer och värden och en envägs globaliseringsprocess, säger Davoud Masoumi.

Kontaktinformation
Davoud Masoumi lägger fram avhandlingen ”Quality in E-learning Within a Cultural Context: The Case of Iran” vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Plats: Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Margareta Huitfeldts auditorium, torsdag 10 juni 2010, kl. 14.00.
För mer information, kontakta Davoud Masoumi, tel: 0762-143256, davoud.masoumi@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera