Tema

Digitala medier förändrar villkoren för ungas språklärande

Den snabbt växande tillgången på digitala medier förändrar ungas möjligheter och villkor för att lära sig språk. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur användningen av digitala medier erbjuder möjligheter och nya rum för interaktion och språklig produktion.

Studien undersöker de förändrade villkoren för språklärande aktiviteter när gymnasieelever arbetar med filmproduktion på engelska i gymnasieskolan.

Sylvi Vigmo, vid institutionen för pedagogik och didaktik, undersöker i sin studie elevers filmproduktion i en digital miljö i vilken text, bild, ljud och tal samspelar med den språkliga produktionen.
  
– De digitala medierna  länkar samman språkliga aktiviteter och skapar stundtals helt andra villkor för språklig produktion.  Elevernas erfarenhet av digitala medier, deras medierepertoar, bidrar till att förändra villkoren, säger Sylvi Vigmo.

Hon har undersökt hur ljud, bild, text och tal samspelar, vilka språkliga dimensioner och vilka språkliga resurser eleverna använder sitt filmskapande.
  
– Engelska är så närvarande i ungas vardag att de i högre grad möter språket utanför skolan. Man kan anta att de även lär sig mycket av språket utanför skolan. Om elever möter engelska kanske 15 timmar i veckan utanför skolan, och tre timmar i skolan, påverkar det hur man arbetar med och använder språket i skolan, säger Sylvi Vigmo.

En relevant fråga ur ett didaktiskt perspektiv blir vad digitala medier kan betyda för språklärande aktiviteter. En central språklig dimension i elevernas aktiviteter i studien var så kallad code-switching. Direkt i tal utgick de ofta från ett språk och sen över till ett annat, ibland fram och tillbaka i samma yttrande.

Elevens modersmål användes för att regissera agerande och för att ge instruktioner, engelska användes för att agera rollen eller för att ge förslag på språkkonstruktioner. Svenska och engelska fungerade som sammanflätade som två element som eleverna snabbt och lätt integrerade i en hybrid språkpraktik.

Kontaktinformation
Sylvi Vigmo lägger fram avhandlingen ”New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English” vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Plats: Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Margareta Huitfeldts auditorium, fredag 11 juni 2010, kl. 13.15.
För mer information, kontakta Sylvi Vigmo, tel: 0705-568086, sylvi.vigmo@ped.gu.se

Digitala medier förändrar villkoren för ungas språklärande

 lästid ~ 2 min