Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2010

Viktiga tröskelbegrepp hjälper datastudenter

Genom att fokusera mer på hur studenter upplever viktiga begrepp kan datavetenskapliga universitetsutbildningar förbereda studenterna bättre för arbetslivet. Dessa begrepp är nödvändiga för att studenterna ska utveckla en djupförståelse för programmeringen. Det har Jonas Boustedt visat i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet 4 juni.

Jonas Boustedt har studerat vad så kallade tröskelbegrepp betyder för att studenter ska få en tillräckligt djup förståelse för programmeringen. En sådan djupförståelse behöver de för att senare fungera bra i sitt yrkesliv. Resultaten från Jonas Boustedts forskning kan därmed hjälpa de data- och systemvetenskapliga utbildningarna att förbättra sin undervisning. Hans resultat grundar sig bland annat på studenters egna berättelser om begrepp inom datavetenskap som hade förändrat deras sätt att se på ämnet.

– Min forskning visar att utbildningarna tydligare bör koppla sin undervisning till de avancerade sammanhang som studenterna senare kommer att hantera i sina yrkesliv, säger Jonas Boustedt.

Bland annat är det viktigt både att låta studenter omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling och att låta problemlösning vara en viktig del av utbildningarna. Som stöd för detta har Jonas Boustedt bland annat kunnat konstatera att många studenter kopplar sina upplevelser till olika programmeringsprojekt som de har gjort.

– En annan rekommendation är att inte isolera undervisningen om vissa begrepp till vissa kurser, utan att dessa tröskelbegrepp bör återkomma även i senare kurser.

Processen att förstå dem kan ta tid för den enskilde studenten. Det betyder att de som planerar utbildningarna bör ta särskild hänsyn till dessa begreppsområden när man planerar in vilka kurser som studenter ska läsa, i vilken ordning och hur kurserna i sig ska vara utformade.

Tröskelbegreppen är viktiga, eftersom de är besvärliga att lära sig samtidigt som de är oförglömliga och omvälvande, och gör att studenten bättre förstår även andra delar av utbildningen.

– Den student som saknar det helhetsperspektiv på programmeringen som dessa tröskelbegrepp ger kommer att behöva skaffa sig det helhetsperspektivet senare, på arbetsplatsen. Detta ger inte så gynnsamma förutsättningar att komma igång bra på sitt nya arbete.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Jonas Boustedt, på avdelningen för datavetenskap vid högskolan i Gävle, 026-64 87 72, 070-676 69 98, jbt@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera