Artikel från Stockholms universitet
3 juni 2010

En virtuell värld av lyx

Lyxvarumärken ökar kontinuerligt sin närvaro på internet i form av försäljning och stora satsningar på interaktiva webbplatser. Samtidigt ökar piratkopieringen och det blir allt lättare för potentiella kunder att handla sina produkter online, oavsett om de vill satsa på genuina produkter eller piratkopior. Sammanlänkningen av varumärke, konsument och piratkopierare som möjliggörs på nätet utgör en ny typ av varumärkesvärld vilket kan liknas vid en onlinemässa för lyxvarumärken. Detta visar en ny avhandling i företagsekonomi av Anita Radón, som läggs fram vid Stockholms universitet den 4 juni.

Avhandlingen tar avstamp i teorier om varumärkesidentitet och image och visar på att sändar-mottagarperspektivet inte räcker till för att förklara alla de interaktioner som sker mellan olika varumärkesintressenter på internet. Genom en helt ny metod med datainsamling och bildanalys visar avhandlingen på den faktiska verklighet som lyxvarumärken lever i på nätet.

— Närvaron på internet var tidigare ett väldigt gynnsamt sätt för lyxvarumärken att kommunicera ut önskad varumärkesidentitet, men den har på senare tid även utvecklats till att vara till fördel även för dem som illegalt vill dra nytta av ett starkt varumärke, berättar Anita Radón.

Lyxvarumärkesparadoxen visar på svårigheten för lyxvarumärken att sälja men inte sälja för mycket och förlora sin exklusivitet. Med internet som är öppet för allt och alla kommer denna paradox i än större fokus och leder till förändringar i varumärkesimagen. På internet är såväl varumärkena som piratkopierarna och konsumenterna sammanlänkade via webbsidor och forum där både genuina produkter och kopior flitigt diskuteras. Kombinationen och integreringen av dessa tre tidigare skilda varumärkesintressenter leder till ett nytt sätt att se på hur känslan av ett lyxvarumärke skapas i en virtuell miljö.

— På internet blir rollerna i skapandet av känslan av ett varumärke flytande. Detta innebär att företag måste se över sin närvaro på nätet och förstå att de är en del i ett stort pussel av olika aktörer online. Företagen måste även säkerställa att det som kommuniceras ut i den virtuella världen är ett komplement till vad de står för i den fysiska världen, tillägger Anita Radón.

Avhandlingens namn: The Rise of Luxury Brands Online: A study of how a sense of luxury brand is created in an online environment.

Kontaktinformation
För mer information:
Anita Radón, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, e-post ar@fek.su.se, tfn 070-591 83 06.

Porträttbild kan laddas ner via http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=80808

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera