Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2010

Datasystem hjälper läkare ge bättre patientvård

Johan Karlsson, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling resultat som skulle kunna göra det enklare för läkare att ge tillförlitliga diagnoser och rätt medicinering, till exempel hur olika mediciner interagerar med varandra.

Elektroniska patientjournaler kan minska onödig administration och ge mer tid åt fysiska patientmöten. Det finns också en stor potential i att kombinera och analysera data i dessa patientjournaler, samtidigt finns juridiska och tekniska hinder. Att använda dagens ostrukturerade patientdata är tekniskt komplicerat. Journalerna innehåller dessutom konfidentiell information och det krävs tillstånd om de ska användas för annat än direkt patientvård. Ett exempel på en sekundär användning är att analysera data från olika patienter för att utveckla en effektiv mjukvara som gör det enklare för läkare att ge tillförlitliga diagnoser och terapier. En förutsättning för att en sådan analys ska kunna genomföras är att det finns ett gemensamt terminologisystem för exempelvis olika sjukdomar och mediciner.

För att kunna ge en patient rätt diagnos och medicinering behöver läkare tillgång till kompletterande information från flera olika informationskällor inom sjukvården.

– Ett exempel är att en läkare som ska besluta om medicinering på ett enkelt sätt bör kunna få tillgång till information om hur patientens olika mediciner interagerar med varandra. Läkaren måste dessutom kunna få tillgång till systemen oavsett var vården sker. Därför behövs mobila system, till exempel webbaserade sådana, berättar Johan Karlsson.

I avhandlingen presenterar han flera fristående mjukvaruprototyper för läkemedelsinformation, där han tagit hänsyn till hur medicinerna interagerar med varandra.

Det är komplicerat att introducera nya beslutsstöd inom sjukvården, samtidigt finns redan studier av existerande vårdprocesser som skulle kunna underlätta införandet. Dessa studier visar att det skulle vara möjligt att effektivisera vården genom att standardisera informationsflödet mellan olika delmoment, allt från tidsbokning till val av behandlingsstrategi.

Allt växande datamängder inom sjukvården har lett till ett ökat behov av att distribuera beräkningar vid dataanalys med hjälp av webbtjänster. Dessa webbtjänster måste ofta kombineras för att genomföra komplexa dataanalyser. Avhandlingen visar vikten av att standardisera och återanvända dessa kombinationer av webbtjänster för att underlätta dataanalys.

Måndagen den 7 juni försvarar Johan Karlsson, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Information Structures and Workflows in Health Care Informatics. Svensk titel: Informationsstrukturer och Arbetsflöden i Medicinsk Informatik.

Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal MA121, MIT-huset.
Fakultetsopponent är Silvana Quaglini, Associate Professor of Health Care Information Systems, Pavia Universitet, Italien.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:
Johan Karlsson
Telefon: +34662309140
E-post: tjkarlsson@uma.es

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera