Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2010

Nytt nätverk för forskning om infektionssjukdomar

Nya infektionssjukdomar och gamla infektionssjukdomar som återuppstår är ett växande problem i samhället. Nu går forskare inom medicin, veterinärmedicin och ekologi samman i ett nytt nätverk med syftet att tillsammans försöka förstå dynamiken bakom dessa sjukdomar. Bakom satsningen, som lanseras idag, står Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Mer än 70 procent av de infektioner som drabbar människor är så kallade zoonoser som direkt eller indirekt överförs mellan människor och djur. De har ofta potential att utvecklas till pandemier, den nya influensan och fågelinfluensan är några exempel.

– För att förstå dynamiken bakom dessa sjukdomar räcker det inte med att studera dem i en sjukhusmiljö. Vi måste ge oss ut i naturen och se människan som en del i en större kontext, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Han är initiativtagare till det tvärvetenskapliga nätverket som går under namnet Centrum för infektionsekologi och epidemiologi, eller IEE (Infection, Ecology and Epidemiology Network). Förutom infektionssjukdomar kommer forskningen också att fokusera på den ökande antibiotikaresistensen i samhället.

Idén till nätverket uppstod i samband med ett nationellt stormöte om smittsamma sjukdomar som ordnades vid Uppsala universitet i mars. Syftet är inte bara att minska avståndet mellan olika forskningsfält och discipliner, utan också att slå ihop redan befintliga resurser i form av kunskap, material och dyr teknisk apparatur för att på så sätt kunna använda dem mer effektivt. Samarbetspartners finns redan vid alla svenska universitet och runtom i Europa, USA och Asien.

– Tanken är också att stimulera yngre forskare att snabbt komma in i projektet, vilket underlättas av att alla forskargrupper inom nätverket delar med sig till varandra av sina resultat. Ett problem med forskningsprojekt är annars ofta att de står och faller med en eller några personer. Här kan forskningen fortsätta även om enskilda forskare skulle sluta, säger Björn Olsen.

Centrum för infektionsekologi och epidemiologi presenteras idag i artiklar i Läkartidningen och Svensk veterinärtidning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Björn Olsen, 018-611 56 61, 070-238 49 44, e-post: bjorn.olsen@medsci.uu.se eller projektkoordinator Lovisa Svensson, 073-330 30 14, e-post: lovisa.svensson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera