Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Digitaliserad fjärrövervakning – på gott och ont?

Digitaliserad övervakning blir allt vanligare när teknik kan bäddas in i allehanda produkter. I en ny avhandling studerar Katrin Jonsson hur fjärrövervakning möjliggör nya IT-baserade tjänster, men även hur användningen och därmed användarna också kan övervakas.

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort digitaliserad övervakning där sensorer inbäddade i produkter kan övervaka både produkter och deras omgivning. Inom industrin har detta skapat nya möjligheter för förebyggande underhåll, där övervakningen syftar till att upptäcka och förebygga problem med maskinerna.

– Driftstopp är väldigt kostsamma, men med effektiva övervakningsprocesser finns stora pengar att spara för industriföretagen, säger Katrin Jonsson.

Avhandlingen som bygger på studier av fjärrdiagnostiklösningar i svenska industriföretag visar att med hjälp av digitaliserad övervakning kan nya tjänster erbjudas som syftar till att förbättra maskinernas underhåll. I förlängningen kan denna övervakningsteknik även användas som ett serviceerbjudande, där leverantören tar ett helhetsansvar för underhåll eller så erbjuds kunden att köpa driftstid istället för en maskin.

— Tack vare den digitaliserade övervakningslösningen kan leverantören övervaka maskinen på distans.

Katrin Jonsson visar även hur den digitaliserade övervakningen skapar förutsättningar för övervakning av användarna.

— Från ett företag kom rapporter om ojämn belastning av en maskin. Det visade sig att operatören överbelastade maskinen med jämna intervall för att kunna ta fler raster.

Med digitaliserade industriprodukter kan inbäddade, osynliga övervakningsprocesser skapas, men användare av sällan medvetna om produktens inbäddade digitala egenskaper.

— Då digitaliserade övervakningsprocesser blir allt vanligare i dagens samhälle måste vi som medborgare kritiskt reflektera kring teknikutvecklingen, menar Katrin Jonsson.

Fredag den 4 juni försvarar Katrin Jonsson, Institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Digitalized Industrial Equipment: An Investigation of Remote Diagnostics Services. Svensk titel: Digitaliserad industriell utrustning: En studie av fjärrdiagnostiktjänster. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal MA 121, MIT huset. Fakultetsopponent är Professor Ola Henfridsson, Viktoriainstitutet, Göteborg och Institutionen för informatik, Oslo universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Katrin Jonsson
Telefon: 090-786 9387, 070-625 72 82
E-post: katrin.jonsson@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera