Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2010

Problem hos patienter missuppfattas ofta av sjukvårdspersonal

Problemen hos patienter med tand- eller hudsjukdomar missuppfattas ofta av sjukvårdspersonalen. Det visar en avhandling av Francesca Sampogna, forskare i epidemiologi vid Istituto Dermopatico dell’Immacolata i Rom.– För att minska problemet bör specifika kurser i kommunikation ingå i utbildningen av sjukvårdspersonal, säger hon. Fredagen den 21 maj disputerade hon på sin avhandling “Quality Of Life and Severity Assessment by provider and patient in oral and skin conditions” vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

För att sjukvårdspersonal ska få förståelse för sina patienters problem samtidigt som de informerar om sjukdomen, krävs att de har en bra kommunikation. Francesca Sampogna har i sin avhandling undersökt hur sjukvårdspersonalen uppfattar patienternas psykosociala situation i samband med hud- eller tandsjukdomar. Hon har bland annat funnit att hudläkare ofta undervärderar förekomsten av ångest och depression hos sina patienter.

– Jag tror att det kan bero på en bristande kommunikation med patienten, men ocksåpå att läkarna endast tittar på den kliniska situationen. Samtidigt är jag medveten om att det inte är lätt att utvärdera en patients psykiska status på några få minuter, men även under en begränsad tid bör en läkare kunna skapa en dialog med sin patient för att få en uppfattning hur sjukdomen påverkar det psykosociala livet.

Två av studierna som ingår i avhandlingen gäller patienter med tandsjukdomar. Resultatet visar att tandläkare har en tendens att undervärdera sina patienters livskvalitet. Det innebär att patienternas tandstatus inte har så stor negativ påverkan på deras livskvalitet som tandläkarna tror.
– Det är ett intressant resultat och jag tror att det delvis kan bero på skillnader i hur patienter och tandläkare eller tandhygienister uppfattar situationen. Hos patienterna är tandsjukdomen, även om den är allvarlig, bara en av flera komponenter i deras liv, medan personalens kunskap om sjukdomen kan leda till att de överskattar hur patienterna påverkas av den.

En fjärde studie undersökte hur tandläkare och patienter uppfattar den kliniska situationen vid orala slemhinneproblem i munhålan. Resultatet visar på stora skillnader mellan grupperna och att patienterna i större utsträckning uppfattade sina problem som större än vad tandläkarna gjorde.
– När det gäller tand- eller hudproblem som verkar det som om personalen ofta har en personlig uppfattning om patienternas psykosociala situation som inte överensstämmer med patientens.

Francesca Sampogna har i sin avhandling visat på betydelsen av en bra kommunikation mellan patienter och personal för att förstå vilka speciella behov patienten har.
– Skillnaderna som jag har i mina studier sett är tecken på kommunikationsproblem. Därför borde specifika kurser i kommunikation ingå i utbildningen av vårdpersonal och även vara en del av den kontinuerliga fortbildningen, säger hon.

Text: Set Mattsson

Kontaktinformation
För mer information kontakta Francesca Sampogna via e-post fgsampogna@yahoo.com eller via telefon +39 349 663 21 66.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera