Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2010

Kryptiska arter i Västerhavet

Havsborstmaskarna har befolkat världshaven i årmiljoner. I dag står de i fokus för forskningen om kryptiska arter, som visar att till synes identiska djur kan tillhöra helt olika arter. Forskare vid Göteborgs universitet har nu hittat nya, kryptiska maskarter i Västerhavet.

Havsborstmasken hör till en stor grupp av ringmaskar som uppvisar en enorm mångfald. Faktum är att maskarna kan vara betydligt fler än forskarna anat.

Många av maskarterna har nämligen identifierats morfologiskt, det vill säga med utgångspunkt i utseendet. Ny molekylär teknik visar att många maskar som antagits tillhöra samma familj inte alls är så nära släkt som man trott.

Forskaren Jenny Eklöf vid Zoologiska institutionen verkar i ett starkt framväxande forskningsfält som studerar så kallade kryptiska arter, det vill säga djur som är identiska till utseendet men som genetiskt är helt olika arter.

I fokus står än en gång havsborstmasken, där Jenny Eklöf och hennes kollegor visar att den skandinaviska arten Paranaitis wahlbergi i själva verket är två skilda arter. Den nya av arterna, som påträffats Sverige, Norge samt Skottland har forskarna döpt till Paranaitis katoi.

Även inom maskgruppen Notophyllum foliosum har forskarna upptäckt att det som uppfattats som en art i själva verket är två. De båda arterna lever inom samma geografiska område men hittas på olika djup: antingen nedanför eller grundare än 100 meter. Den nya arten hittas på djupt vatten och har fått namnet Notophyllum crypticum.

Jenny Eklöf har också hittat en havsborstmask som inte tidigare påträffats i europeiska vatten: Axiokebuita, ett släkte som vanligen lever i Antarktis och även i östra Kanada.

Avhandlingen Taxonomy and phylogeny of polychaetes försvaras vid en disputation 21 maj.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jenny Eklöf, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
031-7863661
0763-479250
jenny.eklof@zool.gu.se

Foto överst: Den kryptiska arten Notophyllum crypticum.
Foto under: Den kryptiska arten Paranaitis katoi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera