Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2010

Hjärtpumpar räddar liv

Hjärtsvikt är en folksjukdom och omkring 200 000 lider av sjukdomen i Sverige. Vissa patienter med livshotande hjärtsvikt kan hjälpas av hjärtpumpar. Resultaten redovisas i en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen har sammanlagt 99 patienter med livshotande hjärtsvikt behandlats med hjärtpump för korttids- och/eller långtidsbruk.

Två tredjedelar av patienterna som behandlades med hjärtpump överlevde. Idag har ca 300 patienter genom åren fått behandling med hjärtpump på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med goda resultat, säger forskaren Hans Lidén vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare på thoraxkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hjärtpumpar för korttidsbruk används huvudsakligen på yngre och medelålders patienter med akut insjuknande, till exempel hjärtinfarkt. Hjärtpumpar för långtidsbruk används vanligen på patienter med kronisk hjärtsvikt som blivit så sjuka att de inte förväntas överleva väntetiden fram till, eller ens klara av, en hjärttransplantation.

– I den grupp som behandlades med pumpar för korttidsbruk kunde omkring hälften av patienterna återhämta tillräcklig hjärtfunktion för att kunna återgå till hemmet, konstaterar Hans Lidén.

De flesta patienter som behandlats med pumpar för långtidsbruk har i ett senare skede genomgått hjärttransplantation.

Det huvudsakliga fyndet i avhandlingen är att behandlingen kan förbättra överlevnaden hos patienter med livshotande hjärtsvikt.

FAKTA HJÄRTSVIKT
I Sverige har omkring 200 000 diagnosen hjärtsvikt och uppskattningsvis har ungefär lika många en oupptäckt hjärtsvikt. Hjärtsvikt beror på att hjärtats funktion är nedsatt och pumpar ut för lite blod i förhållande till vad kroppen behöver. De vanligaste symtomen är trötthet, andfåddhet och vätska i underbenen. De svåraste formerna av hjärtsvikt har en dödlighet som motsvarar allvarligare cancerformer och livskvaliteten är kraftig nedsatt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Forskaren och specialistläkaren Hans Lidén, telefon: 031-342 75 05, e-post: hans.liden@vgregion.se

Handledare:
Docent Lars Wiklund vid Sahlgrenska akademin, telefon: 031-342 75 02, e-post: lars.wiklund@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Avhandlingens titel: Mechanical circulatory support in patients with severe heart failure

Avhandlingen är försvarad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera