Artikel från Högskolan i Borås
24 maj 2010

Väskan som ändrar mönster när mobilen ringer

Tänk dig mönsterbilder som inte är statiska utan förändras i tid och rum eller textilier som reagerar på sin omgivning. För att ta fram framtidens smarta textilier behöver designern tänka nytt. I sin avhandling har Linda Worbin från Textilhögskolan utforskat nya sätt att arbeta inom textildesign.

En väska som ändrar mönster när mobilen ringer, en matta som reagerar när du går på den och en duk som känner av värme eller kyla. Det är några av de åtta designprojekt som Linda Worbin presenterar i sin avhandling ”Designing Dynamic Textile Patterns” och som exemplifierar hur framtidens smarta textilier kan se ut. Samtidigt poängterar Linda Worbin att hon inte har tagit fram nya produkter, utan hon vill istället ge verktyg för nya arbetssätt i designprocessen.

– En traditionell textildesigner arbetar med ett begränsat material där mönsterbilden är beständig. I nya material som reagerar på sin omgivning, behöver man tänka på ett annat sätt. Det kan vara färg-, ljus- och strukturförändringar. Det viktigaste att få in i tankeverksamheten är tids- och rumslighet på ett nytt sätt, förklarar hon.

Det handlar om smarta textilier. Ett stort och nytt forskningsområde där Högskolan i Borås ligger i framkant. Här finns en forskningsplattformen Smart Textiles och Linda Worbin är den andra personen från Textilhögskolan som disputerar inom området, hittills.  Hon har intresserat sig för grundkunskaperna för att kunna skapa i nya föränderliga material. Det kan vara textilier som känner av information eller som direkt reagerar/ger respons på något exempelvis värme, ljus, ljud eller rörelse. Hon utvecklar hur hon gått till väga:

– Jag har undersökt hur information och estetik fungerar tillsammans, att designa mönster för att få kunskap om föränderliga mönsterbilder. Mönster som förändras i tid och rum, det gäller att inte se några begränsningar utan ha ett öppet sinne. Vid en viss tid kan mönsterbilden se ut på ett sätt, en annan tid på ett annat sätt.

Linda Worbin menar att det textila materialet kommer att få ett annat värde med nya material som reagerar. Hon hoppas att hennes avhandling ska fungera som en vägledning för andra yrkesverksamma textildesigners, men framför allt för framtidens textildesigners, d.v.s. studenterna på textildesignutbildningen. Redan idag ingår något av detta i grundutbildningen, men det kan och bör bli mer enligt Linda Worbin.

– Nytänkande i designprocessen öppnar nya möjligheter för textildesigners. Jag har gett exempel på hur man kan bedriva forskning inom design. Nu är det upp till framtidens textildesigners att anamma arbetssättet och de nya materialen. Tillsammans med företagen kan de utveckla helt nya produkter.

Linda Worbin vågar inte sia om vad för nya smarta textilier vi kan se i framtiden. Helt klart är att det handlar om nya funktioner och kunskaper. Forskning inom smarta textilier är tvärvetenskaplig. Linda Worbin har skrivit sin avhandling vid Chalmers och disputerar den 1 juni på Textilmuseet i Borås.

Kontaktinformation
Linda Worbin, Institutionen Textilhögskolan Telefon: 033-4354220, e-post: linda.worbin@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera