Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2010

En bra chef ger god hälsa på jobbet

Nu är det vetenskapligt bevisat. En bra chef ökar chansen till att du och dina arbetskamrater upplever en bättre hälsa och har lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Undersökningen är den hittills största som har gjorts i ämnet i Sverige och bygger på enkätsvar från 10 000 kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner.

En av slutsatserna från undersökningen är att chefen har en avgörande roll för hur vi mår på arbetsplatsen. De kommuner som hade ett utvecklingsinriktat ledarskap hade också ett bra socialt klimat samt bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro bland personalen. Stöd från den närmaste chefen är också viktigt för att klara de rollkonflikter som vård- och omsorgsarbetet ofta medför. Exempel på detta är att inte ha tillräckliga resurser för att utföra arbetet så bra som man önskar och att uppleva oförenliga krav från olika personer som till exempel brukare, anhöriga, arbetskamrater, arbetsgivare och media.

– Undersökningen visar tydligt att det lönar sig för arbetsgivaren att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna får uppskattning för sina arbetsprestationer, uppmuntras att delta i viktiga beslut samt får hjälp att utveckla sina färdigheter. Den visar också att det är viktigt satsa på ett brett utbud av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen och se till att det utnyttjas av de anställda, säger Ingemar Åkerlind, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Exempel på hälsofrämjande åtgärder är individuell hälsobedömning, medicinsk hälsokontroll, livsstilinriktad rådgivning, friskvård, stödsamtal individuellt eller i grupp, arbetsmiljöutbildning och arbetsanpassning.

Professor Ingemar Åkerlind kommer den 21 maj att presentera resultat från undersökningen vid konferensen Arbetsliv i förändring som Forum för arbetslivsforskning arrangerar vid Malmö högskola.

Undersökningens titel: “Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ingemar Åkerlind, professor i folkhälsovetenskap, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, tfn 021-10 73 47, e-post: ingemar.akerlind@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera