Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2010

Pollenallergi

Pollenallergiska elever får sämre resultat på prov än sina icke allergiska kamrater. Lärare bör vara medvetna om att allergiska elever kanske inte kan prestera på sin optimala nivå under pollensäsongen, säger Astrid Pettersson, professor i pedagogik.

Astrid Pettersson är vetenskaplig ledare för primgruppens, den forskargrupp som utformar de nationella proven i matematik. Hennes  specialitet är utvärdering och matematikämnets(vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisningen och dess innehåll).

Varför började du intresserade dig för elever med pollenallergi?

– Jag är själv allergiker och min medarbetare hade varit skolsköterska och sett hur trötta elever hade det under pollensäsongen. Jag har själv varit lärare och också sett att många pollenallergiker har det svårt i pollentider.

Vad finns för samband mellan pollenallergi och prestationer?

– Vi gjorde en longitudinell studie och kunde se hur elever presterade i november och precis då pollensäsongen var som värst i maj. Vi kunde då se att de pollenallergiska eleverna inte hade lika bra kunskapsutveckling som de icke pollenallergiska, när vi jämförde med novemberresultatet.

Longitudinell studie är en undersökning där man följer upp och gör mätningar på det man studerar över en viss tid.

– Vi såg också att de pollenallergiska eleverna hade större spridning på sina resultat vid majundersökningen än vad de andra hade, trots att spridningen i de två grupperna varit lika stor i november.

Resultaten av studien presenteras i rapporten Fatta att man kan vara trött! Flera av eleverna som blev intervjuade önskade att  skolan skulle visa större förståelse för deras allergi.

Borde de nationella proven flyttas till hösten, med tanke på att de oftast sammanfaller med pollensäsongen?

– Nej, det går inte enligt förordningen. Men lärare bör vara medvetna om att allergiska elever kanske inte kan prestera på sin optimala nivå under pollensäsongen. När det gäller de nationella proven räcker det med att lärarna tar hänsyn till detta vid sin slutliga bedömning av elevernas kunskaper.

Allergiska barn mer stressade i skolan?

Läsåret 2000-2001 började Astrid Pettersson tillsammans med sjuksköterskan och filosofie doktorn Ruth Mannerfeldt, studien på de pollenallergiska eleverna. Förutom att ta reda på hur allergierna påverkade skolprestationer ville de  lära sig mer om hur allergiska elever upplever sin skolsituation i stort. Det visade sig att allergiska barn, i högre grad än ickeallergiska kände:

  • stress “i stort sett varje lektion”
  • stress tidigare under skoltiden
  • oro för att inte kunna hänga med i undervisningen

Forskarduon gjorde också en uppföljande studie. Tio allergiska elever intervjuades under årskurserna fem till sju. Med egna ord fick elever beskriva hur det är att vara allergisk i skolan och hur de blir bemötta, bland annat berättar elever om att idrottslärare misstror elevers allergiska symptom. 

Läs mer om resultaten på Stockholms universitets webbplats.

Text: Carina Olsson, forskning.se

Kontakt:
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera