Tema

Förbättrad kommunikation i arbetsflöden

Dagens affärsvärld kräver snabbhet och flexibilitet och ställer höga krav på kvalité till låga kostnader. Att uppnå dessa mål genom fokus på förbättrade processer handlar Gunnar Mosniks forskning om. I en doktorsavhandling i ämnet systemekonomi presenterar han en ny modell, ”Ontology driven architecture”, vars mål är att ta vara på företagens och medarbetarnas kultur och språkbruk, de så kallade ontologierna. Ontologierna varierar mellan olika företag och även avdelningar, vilket gör det viktigt att fokusera på övergångarna mellan delprocesserna i en värdekedja.

– Om en värdekedja ska fungera felfritt så måste informationsflödet mellan delprocesserna anpassas menar Gunnar Mosnik. Man måste ta hänsyn till företagets filosofi och medarbetarnas världsbild.

Att använda den modell Gunnar Mosnik har utvecklat ger privata och offentliga organisationer möjlighet att koordinera arbetsflöden bättre. Modellen möjliggör också förbättrad kommunikation inom interna och externa arbetsflöden, med målet att stödja arbetsflöden med informationssystem inom och mellan organisationer.

Gunnar Mosniks forskning baseras på ett treårigt EU-projekt inom fordonsindustrin vars mål var att skapa tvärorganisatoriska arbetsflöden.

Gunnar Mosnik har sedan 2001 arbetat med forskning och undervisning inom ämnet informatik och systemekonomi vid Växjö universitet, som blivit Linnéuniversitetet vid årsskiftet.

Avhandlingen ”On Applying Ontologies in Workflows – Ontology driven Workflows for increasing Flexibility and Quality, and reducing Production Time and Cost” försvaras fredagen 21 maj, kl. 10.00. Disputationen äger rum i NCC-salen, Linnéuniversitet. Opponent är professor Christian Stary från Johannes Kepler University Linz, Österrike.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Gunnar Mosnik, telefon 013-130009, e-post gunnar@mosnik.com.

Avhandlingen går att beställa genom Linnaeus University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: lupress@lnu.se.

Förbättrad kommunikation i arbetsflöden

 lästid ~ 1 min