Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2010

Så gick det till när tv och radio centraliserades till Stockholm

Vilka var drivkrafterna bakom den decentralisering som skedde av radio och tv i Sverige på 1970- och 1980-talen? Och varför tog denna tvärt slut och vändes i en centralisering på 1990-talet?

Dessa frågor ställs och besvaras i ett licentiatarbete med rubriken “Sveriges radio och tv – eller Stockholms?” som läggs fram på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping fredagen den 7 maj.

Författare är Anette Carlsson, tidigare producent och distriktschef vid Sveriges Television, som de senaste åren varvat sitt journalistiska arbete med forskning och författande.

Den utveckling mot en centralisering som inleddes på 1990-talet har fortsatt och förstärkts under 2000-talet. Idag är etermediekoncentrationen till Stockholm kompakt. Här fattas alla viktiga beslut, här har alla gamla och nya tv-och radiokanaler sina huvudkontor – till skillnad från i Danmark och Norge där TV 4:s motsvarigheter är placerade utanför huvudstaden, i Odense respektive Bergen.

Boken bygger på ett mycket omfattande källmaterial i form av interna och externa dokument, litteratur och intervjuer. Anette Carlsson har själv intervjuat ett 40-tal radio- och tv-chefer, politiker och andra nyckelpersoner.

Licentiatarbetet läggs fram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Handledare har varit professorerna Lars-Åke Engblom och Karl Erik Gustafsson. Opponent vid fredagens licentiatseminarium är fil dr Sune Tjernström, Linnéuniversitetet.

_________________

Licentiatseminariet äger rum fredagen den 7 maj 2010 kl 13 i sal Hb116 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Anette Carlsson, tfn 031-40 60 74, 0708-40 64 00
Lars-Åke Engblom, tfn 0708-79 62 79
Karl Erik Gustafsson, tfn 0707-80 06 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera