Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2010

Ny metod tar fram säkrare läkemedel

Amodiakin lanserades som ett läkemedel mot malaria men drogs tillbaka när det visade sig orsaka allvarliga biverkningar. Forskare vid Göteborgs universitet har nu utvecklat en metod för att ta fram säkrare läkemedel.

I optimala fall bryts ett läkemedel ned till ofarliga produkter som lämnar kroppen med till exempel urinen. Men en del läkemedel kan bli kvar i kroppen, och omvandlas till giftiga restprodukter som kan ge allvarliga biverkningar.

Ett forskningssamarbete mellan Göteborgs universitet och AstraZeneca har resulterat i en metod, som kan underlätta processen att ta fram säkra läkemedel.

Forskaren Tove Johansson Mali’n har i sin avhandling utvecklat en metod där olika kemiska system används för att imitera nedbrytningen av läkemedel i kroppen. Med metoden har hon lyckats identifiera och karaktärisera flera potentiellt giftiga nedbrytningsprodukter i ett antal läkemedel.

Ett exempel är läkemedlet amodiakin. Amodiakin lanserades som en malariamedicin, men drogs tillbaka från marknaden sedan läkemedlet visat sig orsaka allvarliga biverkningar i form av leverskador och nedsatt immunförsvar.

Idag används amodiakin huvudsakligen i akuta skeden av malaria, främst i Afrika, där resistensen mot andra malarialäkemedel är utbredd. Med hjälp av den nya metoden har Tove Johansson Mali’n nu lyckats identifiera hittills okända nedbrytningsprodukter som kan ha orsakat eller bidragit till amodiakins biverkningar.

Metoden som beskrivs i Tove Johansson Mali’ns avhandling har tagits fram i samarbete med läkemedelsföretaget AstraZeneca. Resultaten har också rönt internationell uppmärksamhet. I slutet av maj är Tove Johansson Mali´n inbjuden till Salt Lake City, USA , för att föreläsa om resultaten vid American Society for Mass Spectrometrys internationella konferens med 7 000 deltagare.

–Förhoppningen är att metoden ska förenkla arbetet med att identifiera potentiellt giftiga nedbrytningsprodukter i en tidig fas, och därmed underlätta utvecklingen av säkra läkemedel, säger Tove Johansson Mali’n.

Avhandlingen Electrochemical and Enzymatic In Vitro Studies on Reactive Drug Metabolites Synthesis, Characterization and Avoidance försvaras vid en disputation den 12 maj.

Kontaktinformation
Kontakt
Tove Johansson Mali’n, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
tovjoh@chem.gu.se
tove.johansson.malin@astrazeneca.com
031-7065006
0739-693619

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera